Rekreasyon

Türkiyede Rekreasyon Eğitimi

Türkiyede Rekreasyon Eğitimi

Boş zamanı değerlendirme tarihi boyunca, eğlendirici fırsatlar yaratmanın yanı sıra değerleri ve tutumları kapsayan bazı toplumsal amaçlara ulaşmayı planlayan bir teknik olarak da kullanılabileceği anlayışını taşır. Bu iki anlayış birbirini bütünler. Türkiyede Rekreasyon Eğitimi genel amacı, doğal koşullar altında kişinin büyüme ve gelişmesine yardım etmek; sürekli olarak değişim içinde bulunan toplum yaşamına onun sağlıklı uyumunu sağlayacak anlayış, alışkanlık ve beceriler ile donatmak olmalıdır.

Türkiyede Rekreasyon Eğitimi kavramının örgün eğitimle sınırlı dar çerçevesinden çıkartılarak yeniden biçimlendirilmesi ve eğitim olayının bütünlüğü içinde görülmesi gerekmektedir. Eğitimin en yüksek amacı, insanın kendi kendisini araştırması olup, bu ise kendi benlik imajını değiştirmek durumunda olan kişinin, kendi benlik imajının üstüne nasıl çıkabileceği ve berim nasıl parçalanacağı sorusunu gündeme getirmektedir.

Rekreasyon, bir anlamda toplumsal refah hizmeti bir anlamda ise yaygın eğitim niteliğindedir. Bu ayrımlaştırmayı daha iyi yapabilmek için rekreasyonun tarihi gelişimindeki iki önemli oluşuma bakmak gerekir;

1. Rekreasyon, başlangıçta eğlendirme ve dinlendirmeyi amaçlar,

2. Eğitsel önemin kavranmasıyla, kişilere toplumsal değerler aşılamayı amaçlamıştır. 27 Rekreasyon eğitiminin amacı, farklılaşmış değerleri ve becerileri olan toplumsal varlıklar yetiştirmek için kişiyi kapsamlı deneyimlerden geçirmektir. Yeniden tazelenme, yeniden yaratma, yeniden güçlendirme, yeniden gençlik ve dinçlik kazandırma olarak ele alınan rekreasyonun eğitim alanındaki etkisi yeni görülmekle birlikte kökleri insanın akıl, duygu ve toplumsal durumlarında daha derin olarak görülmektedir.

Ülkemizdeki Rekreasyon kavramının gelişmesi ve Rekreasyon açısından gelişmiş ülkelere yetişebilmek için öncelikle bu kavramın, toplum tarafından anlaşılması bilimsel olarak ilkelerinin, yapılış şekillerinin öğretilmesi, çeşitlerinin sınıflandırılması ve ülkemiz özelliklerine uygun bir formata sokulmasıyla olabileceği düşünülmektedir.

Rekreasyon kavramının ülkemizdeki geleceği ile ilgili beklentilerin odak noktasında Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kalitesinin üst seviyeleri taşınabilmesi yatmaktadır. Çünkü kaliteli mezunlar verebilen Rekreasyon bölümleri, ülkemizin gelişmesinde rekreasyon ile bağlantılı bütün kavramlara pozitif etki sağlayacaktır. Bunun için açılmış ve açılacak bu bölümlerin yörenin konumuna ve ihtiyaçlara göre, eğitimi dejenere etmeden, rekreasyon alanında gelişmiş ülkeleri yakından takip ederek, aynı zamanda kendi toplumsal değerlerimizle birlikte kültürel zenginlikleri de dikkate alarak hizmet vermesi sağlanmalı. Rekreasyonu, amaçları doğrultusunda aşağıdaki gibi sınıflandırılması hizmetin daha iyi verilmesine yardımcı olabilir;

Amaçları Doğrultusunda Rekreasyon

  • Turizmde rekreasyon
  • Sanayi ve Yerel yönetimlerde rekreasyon
  • Terepatik rekreasyon
  • Askeri rekreasyon
  • Eğitimde rekreasyon (çocuklara ,gençliğe, yaşlılara, hamilelere ve engellilere yönelik rekreasyon). Bu sınıflamadan yola çıkarak, Türkiye’de rekreasyonun gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için aşağıdaki önerilere dikkat edilmesi gerekir;
  • Rekreasyonun çeşitlendirilerek yasal düzenlemelerin yapılması,
  • Rekreasyon bölümleri amaca göre açılması ve kaliteye önem verilmesi,
  • Yerel yönetim yasalarının çıkarılması,
  • Alternatif turizmde önemli yeri olan rekreatif spor turizmi için Bakanlıklar ve Genel müdürlükler arasında iş birliği ve yasal düzenlemeler yapılması,
  • Kitle iletişim araçları ile tanıtımının yaygınlaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi
[quotes quotes_style=”bquotes”]Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.[/quotes]

Rekreasyon İhtiyacı adlı makalemizi okumak için tıklayınız.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz