Rekreasyon

Ticari Rekreasyon Nedir?

Ticari Rekreasyon Nedir?

Ticari Rekreasyon Nedir? Herhangi bir rekreasyonel aktivitenin veya hizmetin kamu, özel, gönüllü sektör tarafından tedarik edilerek ücret karşılığında rekreasyon müşterisine ulaştırılması, Ticari Rekreasyon olarak tanımlanmaktadır. Daha kapsamlı tanım yapmadan önce rekreasyonun tanımına değinirsek;

Rekreasyon; İnsanlar, çeşitli durum ve zamanlarda ortaya çıkan serbest zamanlarında; uzaklaşmak, dinlenmek, hava değişimi, gezme-görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde etme gibi pek çok amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda ya da aktif-pasif şekillerde, kent içinde veya kırsal alanlarda etkinliklere katılmaktadırlar. Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında yaptıkları bu etkinlikleri ifade eden bir kavramdır. (Kerem Yıldırım Şimşek, 2018)

Rekreasyon

Yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde serbest zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin serbest zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır.

Modern anlamda bir sosyal kurum, bilgiler topluluğu ve profesyonel bir çalışma alanı olarak rekreasyon; işten bağımsız, kendi içinde değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan, dolu ve mutlu bir yaşam aracıdır (Karaküçük, 1999).

Rekreasyon Nedir? Devamını okumak için tıklayınız

Ticari Rekreasyon Nedir?

Ticari Rekreasyon Nedir?

Ticari Rekreasyon Nedir?

Ticari Rekreasyonun daha ayrıntılı bir tanımı ise rekreatif etkinliğin / aktivitenin üretimi (proje yönetimi), yönetimi, (planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon, kontrol) danışmanlığı, liderliği, pazarlaması, (yer, ürün, fiyat, tutundurma, insan, fiziksel kanıtlar, süreç) ve alt yapısının (eğitmen, uzman, program, alan tahsisi, ulaşım, araç – gereç, malzeme) organize edilerek hizmetin müşteriye ulaştırılması ticari rekreasyon olarak ifade edilebilir. (Şimşek, 2013)

Ticari Rekreasyonun ne olduğunun daha iyi anlaşabilmesi için rekreasyon hizmetlerini kamusal ve ticari olmak üzere iki sınıfta incelemekte fayda var. İkisinin farklı karakterleri olmakla birlikte temelde aynı olduğu ifade edilebilir. Karakteristikleri incelendiğinde felsefik yönelim, hizmet ve etik noktası, finansal temel, yönetim merkezi, hizmet odağı konuları önem kazanmaktadır. Kamu ve Ticari Rekreasyon arasındaki farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Kamusal rekreasyon toplum için yapılırken, ticari rekreasyon amaç ve iş anlamında fayda sağlamaktır.

Kamusal rekreasyonda insanların iyi olma durumları için hizmetler sunulurken, ticari rekreasyonda iş anlamında sorumluluklar gözetilerek değişik hizmetler sunulmaktadır.

Kamusal Rekreasyonda vergiler önemliyken, ticari rekreasyonda sermaye ve çeşitli finans unsurları önem kazanmaktadır.

Kamusal rekreasyonda belediyeler ve yerel yönetimler varken ticari rekreasyonda özel yönetimler mevcuttur.

Kamusal rekreasyon toplumun genelinin isteklerine odaklanırken, ticari rekreasyon pazara, piyasa ve talebe odaklanmaktadır. (Crossley ve ark. 2012 )

 

 

 

Yararlanılan Kaynak :Doç Dr. Kerem Yıldırım Şimşek, Ticari Rekreasyon, Detay Yayıncılık, Ankara 2018

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz