Rekreasyon

Terapatik Rekreasyon Lideri

Terapatik Rekreasyon Lideri

Terapatik Rekreasyon Lideri, rekreasyonel kaynakları kullanarak özel gruplar için programlar geliştiren ve bunları bir sistem içersinde uygulayan kişidir.

Terapatik Rekreasyon liderliği yurt dışında birçok gelişmiş birçok ülkede bir meslek olarak tanınmış ve lisans veya sertifika programları olan önemli bir meslek dalıdır. Yurt dışında özellikle ABD’de çok önemsenen ve aranılan bir meslektir.

Türkiye’de halen bir meslek olarak tanımlanmamıştır. Bu bir eksikliktir. Bu yönde çalışmalar olmuş ancak sonuçlanmamıştır.

Türkiye’de Terapatik Rekreasyon Programlarına ihtiyaç duyan çok sayıda hasta, ileri yaşta insan ve engelli birey bulunmaktadır. İhtiyacın şiddeti de giderek artmaktadır.

Bazı sağlık merkezlerinde yetersiz sayıda da olsa rehabilitasyon veya fizik tedavi uzmanları bulunmaktadır.. Ancak bu uzmanlar spor ve sanat aktivitelerinin ağırlıklı olduğu Rekreasyonel Kaynakların kullanılmasıyla program yapma – uygulama eğitiminden uzaktır. Aynı şekilde Rekreasyonel kaynakların çok fonksiyonel, katkısı kanıtlanmış önemli bir bölümünü oluşturan spor, egzersiz, ve oyunların kullanımıyla program yapabilecek ve uygulayabilecek Spor Bilimleri Fakültesi ve BESYO Rekreasyon Bölümleri mevcuttur. Ancak bu bölümlerin de “tedavi – sağlık” konularında bilgi ve uygulama eksiklikleri vardır.

Lisans programlarının yeniden ve Terapatik Rekreasyon uygulamalarına yönelik düzenlenmesi ve Terapatik  Rekreasyon Liderliğinin bir meslek olarak tanınması çabaları kuşkusuz ülkemizdeki talep ve ihtiyaç da göz önünde bulundurularak hızla sonuçlandırılmalıdır.

Terapatik Rekreasyon Lideri” nin Rol ve Sorumlukları

Terapatik Rekreasyon Lideri;

 • Çalıştığı engelli bireylerin bir çok özel ihtiyacının olabileceğini bilmelidir.
 • Rahat, sakin, sabırlı, ikna edici ve anlayışlı olmalıdır.
 • Yaratıcı ve hayal gücü yüksek olmalıdır.
 • Mizah gücü olmalıdır.
 • Rekreasyonel etkinliklerin özelliğine göre bir müzik aleti çalabilmeli tiyatro, dram yapabilmeli ve spor etkinliklerinin uygulanmasında o etkinliği gösterecek kadar fiziksel yetenek, beceriye ve kondisyona sahip olmalıdır.
 • Programların uygulandığı yerlerin özelliğine göre bulunabilecek diğer ilgililerle ortak çalışabilmelidir. Örneğin, bir sağlık merkezinde hekim, hemşire veya diğer ilgililerle işbirliği yapması gibi.
 • Bireysel ve grup sporları özel geziler düzenleme gibi etkinliklerle bireylerin kullanılabilir. – potansiyel eğlence kaynaklarının farkına varmalarını sağlar.
 • Engelli veya diğer hizmet alan bireylerin tepkilerini ve ilerleme – gerileme durumlarını takip ederek çizelge ve periyodik raporlar hazırlar.
 • Program hazırlarken bireylerin mutlaka mevcut yetenekleri ve isteklerini göz önünde bulundurur.
 • İçten davranabilmelidir yani duygularının farkında olma ve bunları iletirken içten olabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • İnsanlara koşulsuz olumlu yaklaşabilmeli, yargısız olmalı ve empatik düşünebilmeli.
 • Programın ilk ve son evresinde değerlendirme yapar. Bunu bir sistematik içerisinde gerçekleştirir.
 • Çalıştırdığı bireylerle olan ilişkisini güven, karşılıklı saygı ve pozitif duygusallıkla şekillendirir. Engelli veya özel durumu olan bireyin üzerinde olumlu duyguların oluşması, onu Terapatik Rekreasoyon Liderine daha çok yaklaştırır. Nitekim bu duyguları yaratan kişi olarak da Terapatik Rekreasyon Liderinin kendisi görülür.
 • Terapatik Rekreasyon Liderinin diğer liderlerden farkı sadece onun hastalık ve sorunlarla ilgili özel ihtiyaçları anlayabilmesi olmalıdır. Çünkü Terapatik Rekreasyon Lideri hastasının sağlık durumunu iyi bilir. Rekreasyon aktiviteleri seçiminde gerekiyorsa hangi değişikliklerin hastasına iyi gelebileceğini tahmin eder.
 • Merhametlidir ancak acıma hissiyle bunu karıştırmaz.
 • Hastaları için; “bunlar çok hasta zaten eğlenmezler: mutlu olmazlar” diye asla düşünmez. Tam tersi düşünerek onların eğlenmeleri mutlu olmalarının hakkı olduğunu ve mutlaka bunun yollarının olduğunun bilinciyle çalışır.
 • Toplumsal duyarlılığı gelişmiş, kendisini çevre, hayvan, engeli, bakıma muhtaç bireyler ile toplumun diğer sorunlarına karşı sorumlu hisseder.
[quotes quotes_style=”bquotes”]Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.[/quotes]

Terapatik Rekreasyon adlı makalemizi okumak için tıklayınız.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz