Rekreasyon

Terapatik Rekreasyon Aktivitelerinin Seçimi

Terapatik Rekreasyon Aktivitelerinin Seçimi

Terapatik Rekreasyon Aktivitelerinin Seçimi programların başarılı olabilmesi için büyük önem taşır. Etkinlik seçimlerinde, etkinliğin yaptırılacağı bireyin hangi engel grubu veya özel gruptan olduğu, birincil ya da ikincil sorunun (örneğinin otizmden ya da otizme dayalı sorunların vb. gibi) neler olduğu ve bunlara yönelik hangi etkinliğin daha fonksiyonel olabileceği ön planda tutulur.

Terapatik Rekreasyon Aktivitelerinin Seçimi bilinçsizce yapıldığında bazı sorunların yaşanması her zaman mümkün olabilir. Konuşmaya yönelik iletişim sorunu yaşayan otistik birey için bireysel yapılan bazı sanatsal etkinlikler ile örneğin yüzme gibi etkinliklerden fazla bir yarar elde edilemeyebilir

Terapatik Rekreasyon Aktivitelerinin Seçimi için nelere dikkat edilmeli?

 1. Etkinlikler amaca yöneliktir.
  Her seçilen etkinliğin hangi amaçlarla tercih edildiği bilinmelidir. Etkinlik amaçları; bireyle dış dünya arasında bağlantı kurmak gibi “genel” veya belirli bir yetenek-beceri kazanmak gibi “özel” olabilir.
 2. Katılımı gerektiren etkinlikler seçilmelidir.
  Tercih edilecek etkinliklerde engelli bireylerin mutlaka ve olabildiğince fazla rol almalarına imkan verecek özellikler aranmalıdır.
 3. Seçilecek etkinlik türlerinin engelli bireyler için anlamlı ve değerli olmasına dikkat edilir.
 4. Keyif verici ve memnuniyet yaratıcı etkinlikler seçilir.Nitekim engelli bireyin aktiviteye katılımı onun memnuniyet ve aldığı zevke dayalı olan motivasyonuna bağlı gelişir.
 5. Aktivenin seçiminde, engelli bireyin seçilen aktiviteyi yapabilir düzeyde-yetenekte olabilirliği önem taşır. Kendini yeterli ve bağımsız hissedeceği bir etkinlik türü olmalıdır. Bireyin yapamayacağı ve yapamadığında utanabileceği etkinliklerden seçilmesine dikkat edilir.
 6. Etkinliklerin seçiminde muhataplarının tercihine olabildiğince yer verilmelidir.
 7. Etkinlikler para, araç – gereç, ulaşım vb. gibi kaynaklar açısından ulaşılabilir olmalıdır.
 8. Etkinliklerin seçiminde kişilerin kültürel, inanç ve etnik tercihlerine saygılı olunmalıdır.
 9. Seçilen etkinlikler, engelli bireylerin tüm yaşam tercihleriyle uyumlu olmalı, gerçek boş zamanlarında da bu etkinlikleri uygulayabilme şansı olmalıdır.
 10. Yaş ve cinsiyet dikkate alınır.
 11. Kısa dönemli yoğunluktan çok sürekli katılımlı etkinlikler daha tercih edilir olmalıdır.
 12. Etkinliklerin tedavi ve rehabilite edici fonksiyonun olmasına dikkat edilir.
 13. Aktivite seçiminde bireyin ihtiyacı  aktivitenin nitelikleri ve Terapatik Rekreasyon Liderinin bu etkinlikle ilgili yaptırım-katılım gücü önem arz eder.
 14. Terapatik Rekreasyon aktiviteleri amaca göre adapte edilebilir olma özelliği taşımalıdır.
[quotes quotes_style=”bquotes”]Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.[/quotes]

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz