Ekstrem Sporlar

Spor Masörü Nasıl Olunur?

spor masörü nasıl olunur

Spor Masörü Nasıl Olunur?

Merhabalar arkadaşlar BESYO okuyan herkesin belge envanterine katmak istediği Spor Masörü belgesi nasıl alınır? Spor Masörü Nasıl Olunur? Spor Masörü Belgesini hangi kurum verir? Bunların hepsi ve daha fazlası bu makalede her zaman dediğimiz gibi şimdi arkanıza yaslanın ve dikkatlice okuyun 🙂

Spor Masörü Kime Denir?

Ulusal, Uluslararası ve Türkiye şampiyonalarına katılan amatör ve profesyonel sporcularımızın müsabaka öncesi ve sonrasında oluşabilecek spor sakatlıklarını asgariye indirmek, il spor merkezlerinde, temel sporcu yetiştirme kurslarında, özel spor salonlarında, spor takımlarında rekreasyon ve sportif amaçlı faaliyetlerde görev yapmak üzere yetiştirilen kişilere Spor Masörü denir.

Spor Masörü Maaşları ne kadardır?

Spor Masörü maaşları ülkemizde spor kuruluşları tarafından verilen ücretler değişkenlik gösterebilir. Bu rakam 1500 ile 5000 lira arasında değişmektedir.

Spor Masörü Belgesini Hangi Kurum Verir?

Spor Masörü Belgesini Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanlığı verir.

Spor Masörü olmak için şartlar nelerdir?

 

 • Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
spor masörü nasıl olunur

Spor Masörü Nasıl Olunur

Spor Masörü Belgesi almak ücretli midir?

Evet Spor Masörü belgesi almak isteyen bireyler 300 lira karşılığında belirli şartları karşılayıp bu kursa katılabilirler.

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 •  3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.Üniversite öğrencisi ise öğrenci belgesinin aslı veya noter onaylı tasdikli sureti
 • Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
 • Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu formu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “Spor Masörlüğü yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.)Belgenin aslı
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı (aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz.
 • 2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Varsa Antrenörlük Belgesi
 • Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 300,00-TL. yatıracaklardır.
 • Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına SPOR MASÖRÜ kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

Spor Masörü Kursunda Gösterilen Dersler Nelerdir?

Spor Masörü Kurslarında Gösterilen Dersler ve Saatleri;
 
TEMEL EĞİTİM DERSLERİ Süresi/Saat
Spor Fizyolojisi 12
Spor Anatomisi 12
Sporcu Beslenmesi 4
Spor Psikolojisi 4
Genel Antrenman Bilgisi 8
Sporcu Sağlığı 4
Doping 2
Genel Spor Bilgisi 3
Spor Yaralanmalarında İlk Yardım ve Rehabilitasyon 6
   
ÖZEL EĞİTİM DERSLERİ Süresi/Saat
Spor Masajı 45
   
Toplam 100

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ

1 BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları
2 A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
3 Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları
4 BESYO 3.-4. sınıf öğrencileri
5 Üniversitelerin 2 yıllık önlisans mezunları
6 BESYO 1.-2. Sınıf öğrencileri
7 Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri
8 Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri
9 C Milli sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
10 Spor Lisesi Mezunları
11 Diğer Lise mezunları
Not Diğer lise mezunları arasında seçim yapılması zorunluluğu bulunması durumunda antrenör belgesi olanlara kademeleri de dikkate alınmak suretiyle öncelik verilecektir.

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz