Sağlık

Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler

Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler

Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler ; Ruh sağlığı kişinin düşünce, davranış ve duygu anlamında bir bütünlük içinde, uyum içinde ola bilmesi, bunların arasındaki ahengin devam etmesi ve sorunlar varsa bile günlük işlemini bozmayacak düzeyde olmasıdır. Ruh sağlığındaki her hangi bozukluk kişinin yaşam kalitesinin etkiler. Yaşam kalitesindeki engel de, bozukluk da toplumun en önemli katmanı olan çekirdek aile oluşumunda problemler yaratır. Ruhsal sağlığı bozuk olan ailenin yetiştirdiği çocuklar da bundan etkilenebilirler. Dolayısıyla toplumun bütün açısından eksik ve yetersiz bir eylem ortaya çıkar, kendine güveni olmayan, içinde yaratıcı özellikleri keşfedemeyen bireyler yetişir. Bu da toplumdaki genel yapıyı etkiler. Yaşamı boyunca her kişinin ruhsal konuda bilgisi olmalıdır. Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler makalemizde üzerinde duracağımız bazı hususlar noktasında Ruh sağlığını bozan hastalıklara da değineceğiz. En çok görülen ruhsal hastalıklar depresyon, panik atak ve benzeridir.

Peki, Bunların Nedenleri Nelerdir? 

Ruhsal hastalıklar bir tek nedenle oluşmaz. Birden çok neden bir araya gelir ve hastalığı oluşturacak etmenler, çok değişik ürünler bir araya geldiğinde ruhsal sağlık bozulur. Biokimyasal değişikler, aile içi iletişim, okul dönemindeki ilişkiler, çok önemli travmatik olaylar ruhsal sağlığı etkileyebilir.

Ruh sağlığının bozulmasına yol açan önemli etkenler gruplandırılır :

  • Biyoloji faktörler (beden, besleme, enfeksiyon, fiziksel, travma ve benzeri)
  • Psikoloji faktörler (engellemeler, bağımlılık, baskı, şiddet ve benzeri)
  • Toplumsal faktörler (içinde bulunduğu bir gruba ait olamama veya aşırı bağlanma, toplumsal stres, kimlik değişimleri, toplumsal değerler)
Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler

Ruh Sağlığı İçin Önemli Bilgiler

Sağlıklı Olmanın Ölçütleri :

Sağlıklı olmak demek kişinin yalnızca fiziksel olarak iyi hissetmesi anlamına gelmemektedir. Kişinin kendisini hem fiziksel, hem de zihinsel anlamda iyi hissetmesi gerekir.

Sağlık-Hastalık Sınırı:

Her kes hayatında oluşan strese bağlı olarak sınırın hastalık tarafına geçe bilir. Fakat koşulların eski haline dönmesiyle birlikte yaşamını aynı şekilde devam ettirebiliyorsa o insanın sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Ruh sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler vardır. Örneğin, düzenli egzersiz, egzersiz, el işi ve bahçe bakımı olan kişiler zihinsel olarak rahatlarlar, ancak alkol, sigara ve uyuşturucu gibi madde insanların ruh sağlığını etkileyebilir.

İnsanların üzerinde çalıştığı çalışmalar da hastalığa neden olabilir. Örneğin, polis, madencilik vb. Aynı zamanda, yeterli maddi ve manevi tatmin elde edemeyenler genellikle akıl hastalığına yakalanırlar.

Bir kişi vücudunda herhangi bir değişiklik hissederse, başkalarına de hissettirecekse doktora başvurmalıdır. Hareket ve düşünce değişiminden dolayı psikolojik olduğu kadar fizyolojik de olabilir. Eğer herhangi bir hastalığı tespit etmek için fizyolojik olarak imkansızsa, o zaman psikolojik olarak, bu probleme yaklaşmak gerekir: “İnsanın,” organik bir rahatsızlığım yok, iç hastalığımla doktora başvurmak uygun değildir “diye düşündüğü yanlıştır.

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz