Rekreasyon

Rekreatif Proje

Rekreatif Proje

Rekreatif proje tanımlamasını yapmadan önce projenin genel bir tanımının verilmesi ve projede olması gereken özelliklerin ifade edilmesi daha doğru olacaktır. Bu sayede rekreatif proje tanımının daha anlaşılabilir olması sağlanabilir. Proje, belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı, bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür (Tekir, 2006).

Ancak projenin aşağıdaki faktörlerden en az birini sağlaması gerekmektedir;

  • Değişiklik yaratmalı
  • Stratejik planları hayata geçirmeye yönelik olmalı
  • Taraflar arasında sözleşmelerle mutabakat sağlanmalı
  • Belli başlı problemlerin çözümünde etkili olmalı

Her projede mutlaka;

  • Faaliyetler
  • Kaynaklar ve
  • Kısıtlar olarak belirlenmiş üç faktör mevcuttur.

Her proje bir diğerinden yönetimsel anlamda farklılık göstermektedir. Çünkü her projenin hedefleri, öncelikleri, maliyet veya zaman kısıtları birbirinden farklıdır. Projelerin birbirinden farklı olması esasının yanında her proje için bir takım ortak özellikler bulunmaktadır. Bunlar;

Amaç: Her proje bir ihtiyaç ve gereksinimi karşılamak amacıyla ortaya çıkar

Zaman Programı: Projenin başlaması ve bitmesi gereken belli zaman aralıkları vardır.

Karmaşıklık: Proje ürününün gerektirdiği teknoloji projenin karmaşıklaşmasında etkili olabilir.

İşlerin Büyüklüğü ve Doğası: Projeler belirli aşamalar takip edilerek tamamlanabilir. Bu aşamaların büyüklüğü ve detayı proje planlamasını ve kontrol sürecini doğrudan etkileyecektir.

Kaynaklar: Projede ihtiyaç duyulan kaynakların organize edilmesi ve koordinasyonu, projenin başarısında çok önemlidir.

Organizasyonel Yapı: Projelerin yönetilmesinde proje takımı içindeki kaynakların, yetki ve sorumlulukların baştan tanımlanması hem iletişimi kolaylaştıracak, hem de kaynakların faaliyete kolayca atanmasını sağlayacaktır.

Bilgi ve Kontrol Sistemleri: Projelerde planlamanın en önemli amacıdır. Kontrolü zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek bilgi akışı sistemleri gerekir (Tekir, 2006).

Rekreatif Projede var olması gereken ortak özellikler nelerdir?

Proje tanımını ve her projede olması gereken özellikleri belirttikten sonra rekreatif proje tanımı şu şekilde ifade edilebilir. Boş zaman ve rekreasyon endüstrisi içerisinde var olan hizmet sektörlerinde gerçekleştirilen rekreatif etkinlik ürünlerinin müşteriye temin edilebilmesi için bir defaya mahsus, başı ve sonu belli olan, amacı, kapsamı ve bütçesi tanımlanmış olan aktiviteler bütününe rekreatif proje denir. Öğr.Gör. M.Ali ÇELİKSOY (Ünite 7)

[quotes quotes_style=”bquotes” quotes_pos=”left”] Şimşek, Kerem Yıldırım (2012) Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ofset[/quotes]

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz