Rekreasyon

Rekreasyonun Gelişimi

Rekreasyonun Gelişimi

Rekreasyonun gelişimi; ilk medeniyetlerden günümüze kadar aşamalar halinde gerçekleşmiştir. Bu aşamalar aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

Rekreasyonun Gelişimi

İlk medeniyetlerde Rekreasyonun Gelişimi insanlar yaşam boyunca katlandıkları tüm yorgunluklardan, sıkıntılardan uzaklaşmanın manevi alemde ve ebedi huzurla mümkün olabileceği inancındaydılar. Sonraları bu ihtiyaç: yaşlılıkta dinlenme, mevsimlik tatil yapma, haftasonu tatil yapma ve en nihayet günün boş vakitlerinde rekreasyona yönelme şeklinde gelişmiştir.

Preklasik devirde Rekreasyonun Gelişimi ve özellikle Mısır’da sürekli kültür karmaşıklığı vardı. Ekonomik sistemde ziraat temel unsurdu. Devlet yöneticileri, mutlak ve ilahi konumdaydılar. Kamu kurumlarının despot yönetimi, zorunlu çalışma sistemi, sosyal hayatın genellikle zenginliğe dayanması, orta sınıfın boş zamanlarının olmaması dönemin başlıca özelliklerindendir. Dönemin bu özelliklerinden dolayı orta sınıf vatandaş rekreasyona vakit ayıramamış, imkan bulamamıştır. İmtiyazlı sınıfı oluşturan küçük bir zümre; aile grupları halinde spor, harp oyunları, avcılık vb. rekreasyon etkinliklerine katılmışlardır.

Klasik Dönemde Rekreasyonun Gelişimi ise kırsal yaşama, naturalizme ve hümanizme önem verme; güzelliklere karşı ilgi ve sevgi duyma sosyal organizasyonların kuruluşunda rekreasyonel etkinliklerin gelişmesinde etkili olmuştur. Genç nesil, kültürel değerlerin öğrenilmesi konusunda aileleri tarafından yetiştirilmiştir. Halk kitleleri; spor gösterileri, toplu geziler, müzik-tiyatro gösterileri, sergi vb. rekreatif etkinliklerden geniş ölçüde yararlanmışlardır.

19. Yüzyılda Rekreasyonun Gelişimi gerçekleşen endüstirileşme süreci, insan yaşamında yeni gelişmelere zemin hazırlamıştır. Aşırı şehirleşme, nüfus artışı, yoğun çalışma ve yaşam şartları, çevre kirliliği (hava kirliliği, gürültü gibi) vb. faktörlerden kaynaklanan stresten kurtulma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç  rekreatif etkinliklere olan talebi artmıştır. Kırsal rekreasyon, kent içi rekreasyona oranla daha çok tercih edilir hale gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rekreasyonun Gelişimi, Gelişmiş ülkelerde boş zaman artışına paralel olarak refah seviyesinin çok üstünde yaşam standartlarına kavuşulması rekreasyon etkinliklerine hız kazandırmıştır. Rekreasyon sektörü gelişmiş, rekreasyon fuarları kurulmuştur. Boş zamanların; turistik boş zaman değerlendirmeye yönlendirilmesiyle kazanç sağlama konusunda; yeni teoriler geliştirilmekte, turizm işletmelerinde yeni hedefler belirlenmektedir. Turistlerin beğenisini kazanan animasyon ürünlerinin sunulması için işletme kaynakları çevredeki turistik ve rekreatif imkanlar en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Boş zaman değerlendirmenin turizme yönlendirilmesi çabalarında animasyon, işletmelerce bir promosyon aracı olarak değerlendirilmektedir. Giderek teknolojinin gelişmesi ve bu gelişmeye paralel olarak boş zamanlarının artışı gibi nedenlerden dolayı, bu tür çabalar gelecekte de önem taşıyacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de rekreasyona gereken önem verilmektedir. Üniversitelerin rekreasyonla ilgili lisans programlarında, rekreasyon etkinlikleri için uzman eleman yetiştirilmektedir.

[quotes quotes_style=”bquotes”]Yararlanılan Kaynak : Yrd. Doç. Dr. Atila HAZAR, Rekreasyon ve Animasyon, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009[/quotes]

Rekreasyon Nedir adlı makalemizi okumak için tıklayınız.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz