Rekreasyon

Rekreasyonel Katılımı Etkileyen Faktörler

Rekreasyonel Katılımı Etkileyen Faktörler
Yazarı; Gökhan Peker

Merhabalar, bu yazımda Rekreasyonel Katılımı Etkileyen Faktörler konusunun üstünde duracağım. Boş zamanın kişisel ve toplumsal öneminin anlaşılması, rekreasyona olan talebin artması ve ticarileşerek ciddi  bir sektör oluşmasına neden olmuştur. Özellikle, rekreasyonun önemli etkinlik alanlarını oluşturan turizm ve sporda, Dünyada ve Türkiye’de hızlı bir artış kaydedilmektedir. İnsanların, rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki bu hızlı artışın nedenlerini bir takım sosyal ve ekonomik faktörlerin teşvik edici, zaman zaman da engelleyici özelliklerinde görmek mümkündür.

Rekreasyonel Katılım

Rekreasyonel Katılım

Rekreasyonel Katılımı Etkileyen Faktörler’i Şu Başlıklar ile Sıralayabiliriz;

 

 1. Boş zaman artışı,
 2. Harcanabilir gelirin olması,
 3. Kentleşme ve Kentlileşme
 4. Nüfus artışı ve hareketliliği
 5. Teknolojik gelişmeler,
 6. Kitle iletişim araçlarının etkisi (TV, internet vb.)
 7. Kültürel etki (inançlar, aile, etnisite vb.)
 8. Eğitim düzeyi,
 9. Çevre bilinciyle ilgili değişim ve gelişmeler,
 10. Değişen yeni sağlık bilinci ve isteklerin değişimi,
 11. Değerlerdeki değişmeler,
 12. Siyasal otorite, politikalar ve diğer kuruluşların (sendika vb.) etkileri,
 13. Eğlence hareketinin etkisi,
 14. Coğrafya ve Doğal zenginliklerin etkisi,
 15. Sosyal hareketliliğin (mobilite) etkisi,
 16. Araç gereç malzemenin teşviki,
 17. Rekreasyonel merkezlerin cazibesi,
 18. Etkileşim gruplarının etkisi (aile, akraba, arkadaş-akran etkisi),
 19. Eğitim düzeyi,
 20. Sosyal sınıf ve meslek faktörü,
 21. Demografik nitelikler ve yaş dönemler etkisi,
 22. Yerleşim birimi ve yaşam ortamı etkisi (fiziki ortam ve referans gruplarından etkilenme).

Konu ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak ve Rekreasyonel Kaynaklar hakkında ki yazımı okumak isterseniz, linki tıklayabilirsiniz.

Yorum yap