Rekreasyon

Rekreasyonda Proje Yönetimi

Rekreasyonda Proje Yönetimi

Rekreasyonda Proje Yönetimi

Rekreasyonda Proje Yönetimi Giriş ; Yüzyıllardır insanoğlunun karmaşık ve zor görevlerin üstesinden gelebilmek için birbiriyle yakın işbirliği içinde olan takımlar oluşturduğu bilinmektedir. Bunun en güzel kanıtı ise Piramitler’dir. Piramit’ler bilinen en eski Proje Yönetimi uygulaması olarak kabul edilmektedir (Gollubits, 2008). 2. Dünya Savaşı’ndan sonra karmaşık problemleri çözmek için yaratıcı ve yenilikçi çözümlerin bulunmasına yardımcı olacak yeni metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Proje yönetimi, 1950’lerden beri profesyonel bir meslek olarak varlığını sürdürmektedir. 2. Dünya Savaş’ı esnasında büyük ölçekli proje yönetiminin araştırılmasına Amerika Birleşik Devletleri Ordusu ve Uluslararası Havacılık Organizasyonu öncülük etmiştir (Bartsch ve Klee, 2001)

Rekreasyonda Proje Yönetimi

Rekreasyonda Proje Yönetimi

Rekreasyonda Proje Yönetimi Tarihsel Gelişimi

2. Dünya savaşını takiben proje yönetiminin gerçek yararları tanınmış ve proje yönetimi kavramları endüstride kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum endüstri içersinde proje yönetimi disiplininin araştırılma motivasyonunu artırmıştır. Amerika’daki girşimlerden sonra proje yönetimi kavramları Avrupa’ya da uyarlanmıştır. 1970’lerde Batı Avrupa’da proje yönetimi ve Network Planlama Tekniklerinin önemi aynı şekilde anlaşılmıştır. Etkili metotların ve araçların gelişmesi önemli bir zaman dilimine mal olmuş ve 1990’ların başına kadar ticari olarak hazır bir konuma gelememiştir. Ancak, günümüzde proje yönetimi sadece iş odaklı görevler olarak değil aynı zamanda teknik, iş, hukuki ya da sosyo psikolojik karaktere sahip olan süreçlerin bir kurgusu olarak algılanmaktadır.

1990’ların başında varolan soğuk savaş geriminin rahatlaması, Avrupa’nın tek pazar ekonomisini geliştirmiştir. Bu durum, küresel pazarın ve proje yönetimi uygulamalarına sahip olan girişimcilerin gelişmesine yol açmıştır. Gelişen küreselleşme;

  • Uluslararası proje yönetiminin önemini artırmış,
  • Daha büyük ve çok kültürlü takımları oluşturmuş,
  • Özel iş birliği ve girişimlerin oluşmasından dolayı organizasyonel yapıları değiştirmiş,
  • Küresel pazar eğilimlerinin araştırılmasını detaylandırmıştır.

Dünyanın odak noktasında yükselen bazı şirketler için rekabet yoğunlaşmıştır. Bu durum, etkili bir proje yönetimi (risk analizi ve risk yönetimine daha fazla önem verilmesi, proje hedefi, etkililiği ve verimlilik üzerinde oluşan dikkat) için daha büyük bir talebin doğmasına sebep olmuştur. 1990’ların ortasından itibaren internet bilgi transferinde baskın duruma gelerek proje yönetimini güçlü bir şekilde etkilemiştir. Bu durum;

  • Grup çalışmalarına yardım için yeni kavramların oluşmasına,
  • Sosyal farkındalığın yeni odaklarına ve
  • Bilgisayar ağlarının kullanımına yol açmıştır.

2000’li yıllarla birlikte daha fazla insanın karşılıklı online ilişki içinde olması dayanışma ve bağımsızlık kapasitesini artırmıştır. Yarışma ve işbirliği bu yeni çalışma kültürünü geliştirmiş ve 21. yüz yıldaki eğilimi akıl birliğine dönüştürmüştür. Akılcı takımlar daha büyük akılcı ağ organizasyonlarının hücreleridir. 21. yüz yılda özel projeler üzerinde uzmanlaşan özel takımlar proje yönetiminin yaklaşımını oluşturmuştur (Lipnack ve Stamps, 2000).

Günümüzde…

Günümüzde proje yöneticilerine destek sağlayan, eğiten, sertifikalandıran ve proje yönetimi kavramlarını daha da geliştiren dünya çapında iki proje yönetimi topluluğu vardır. Avrupa’da IPMA (International Project Management Association) ve Amerika’da PMI (Project Management Institute)’dır. IPMA 1965’de Zürih’te kurulmuş ve yaklaşık 40 ulusal organizasyon üyesine sahiptir. Almanya’da IPMA 1979’da kurulan GPM (Geselleschaft für Projektmanagement) tarafından temsil edilmektedir. IPMA, uluslararası proje yönetimi standartlarını ICB (International Competence Basaline)’ni yayınlamaktadır.

ICB bir kaç ulusun özel kültürel gereksinimlerini içeren Avrupa ulusal standartlarının temelidir. Amerika’da PMI, IPMA’dan bağımsız bir şekilde 1969’da kurulmuştur. PMI sertifikalar için bir temel olan PMBOK (Project Management of Knowledge) standartlarını yayınlamaktadır.

 

 

 

 

Şimşek, Kerem Yıldırım (2012) Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ofset

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz