Rekreasyon

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması ; Liderlik rolü, yerine getirilecek görev, içinde bulunulan durumun özellikleri, grubun üyelerinin ve liderin kendisinin kişilik yapıları gibi faktörlerin etkisinde kalarak farklı biçimlerde oynanabilir. Rekreasyon aktivitelerinde liderlik rolünü üstlenen kişiler, uygun olanı seçebilmeleri için bu farklılaşmayı bilmelerinde yarar vardır. Bir rekreasyon lideri şu liderlik rolleri oynayabilir (Hacıoğlu ve ark., 2003):

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması

Danışmacı Liderlik: Böyle bir liderlik rolünü seçen kişi için grubun üyelerinin düşünce, tercih ve doyurmayı bekledikleri ihtiyaçları önemlidir. Lider herhangi bir karar vermeden önce grup üyelerine danışır, onların görüşlerini alır. Grubun üyelerine yerine getirecekleri aktiviteler için alternatifli yolları tanıtır, faaliyetleri sırasında onlara yardımcı olur ve cesaretlendirir. Bu etkinliklerde zorlama ve baskı söz konusu değildir. Grup üyeleri zorunlu bir anlaşma ortamında sürüklenemezler. Yetişkinlere yönelik rekreasyon liderliğinde en uygun düşebilecek rol tanımı bu olabilir.

Kontrolcü Liderlik: Lider böyle bir rol tercihi içinde olduğu zaman, grup üyelerinin her davranışını yakından takip eder ve tüm ayrıntıları kontrol altında tutar. Tüm davranış biçimleri ve faaliyet türleri lider tarafından belirlenir. Tüm kurallar ve kararlar lider tarafından verilir. Grup üyeleri arasında zorunlu bir uyum ve beraberlik istenir.

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması

Rekreasyonda Liderlik Rolünün Farklılaşması

İlgisiz Liderlik: Rolünü benimseyen rekreasyon lideri, grup üyeleri ile yakın temasa girmekten kaçarlar. Yol göstericilik, öneri getirme işlevleri tamamen üyelere bırakılmıştır. Etkileme yoktur. Grup dilediğince hareket eder. Araştırmalar bu tür liderlik rolünün oynandığı gruplarda kargaşa, doyumsuzluk ve huzursuzluk oluştuğu ifade edilmektedir.

Görev Yanlısı Liderlik: Bu tür liderlik, rekreasyon alanına daha uygun bir liderliktir. Rekrerasyonla ilgili tanımlar gözden geçirildiğinde, insanların bu tür etkinliklere profesyonellikten daha çok, sosyal ve psikolojik türden ihtiyaçları doyurmak için katıldıkları görülmektedir. Bu nedenle, liderin öncelikle grup üyelerinin bu tür isteklerini karşılayacak bir liderlik modeli içinde olması gerekmektedir. Su kayağı dalında yapılacak bir yarışmada, belli grup üyeleri dereceye girmeyebilir ama “birlikte olmak zevkliydi. Hoşça vakit geçirdik” tepkileri alınabiliyorsa, rekreatif etkinliğin başarıya ulaştığı ifade edilebilir

Liderlik rolü oynanırken hangi rol seçilmiş olursa olsun, önemli olan; lider-grup üyesi ilişkisinin iyi kurulmuş olmasıdır. Bu ilişkinin kurulmadığı durumlarda, grup üyeleri o grupta bulunmaktan zevk almayacakları gibi, grubun yerine getirmesi gereken görev de tamamlanamayacaktır. Liderlik rolündeki ideal noktayı daha iyi anlayabilmek için, lider ile grup üyeleri arasındaki “yoğun etkileşim” belirleyici kriter olarak kullanılabilir. Yoğun etkileşim kavramı ile liderliğin dinamik özelliği açıklanmak istenmektedir. Özellikle rekreasyon liderliğinin özü dinamiktir. Üyeler ile lider arasındaki böylesi dinamik bir etkileşim kurulmadığında, rekreatif etkinliklerde başarıdan söz etmek güçtür (Hacıoğlu ve ark., 2003).

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz