Rekreasyon

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi ‘ni ele alacak olursak 1800’lerin sonu ve 1900’lerin başında rekreasyon yönetimi, bireysel refah düzeyini arttırmayı amaçlamaktaydı (Torkildsen, 1999). Hazırlanan projeler; şehirleşme, sosyo ekonomik faklılıklar, etnik ve ırksal ayrım, göç sorunu ve sanayileşmenin günlük yaşantı üzerinde yarattığı olumsuzlukları gidermeye yönelikti. Şehir yaşamının yoruculuğu, sosyal inovasyonları ve projeleri zorunlu kılarak, parkların, açık alanların, rekreasyon merkezlerinin, spor ve oyun alanlarının oluşturulmasını sağlamıştır.

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi açısından

1930 ve 1950 yılları arasında, rekreasyon yönetiminde önemli değişmeler yaşanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan büyük buhran sonrasında, hükümetler ve yerel yönetimler çeşitli kuruluşlar oluşturarak, bu kuruluşlara rekreasyon faaliyetlerinin organize edilmesinde kullanılmak üzere finansal destek sağlamışlardır. Söz konusu dönemde, yönetim biliminde yaşanan gelişmeler de rekreasyon yönetiminde yapısal reformların yapılmasını sağlamıştır. Yine bu dönemde yaşanan diğer önemli bir gelişme de, rekreasyon yönetimi ile ilgili yazılan kitaplar olmuştur.

Rekreasyon yönetiminde en önemli gelişmeler 1960 ve 1970’li yıllarda gerçekleşmiştir. Bu yıllarda rekreasyona verilen önem artmış ve birçok ülkede rekreasyon faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur.Ayrıca rekreasyon faaliyetlerinde etkinliğin arttırılması amacıyla birçok çalışma yapılmış ve rekreasyon, yönetim bilimi açısından sağlam bir temele oturtulmuştur.

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Rekreasyon Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

1980’lerden günümüze kadar geçen zamanda ise, bireylerin gelir düzeylerindeki artışlar, yoğun stres, çalışma hayatının zorlukları, kentleşmenin giderek artması ve buna benzer pek çok faktör rekreasyona olan ilgiyi daha da arttırmıştır. Artan bu ilgi ise, gerek kamu, gerekse özel sektörün rekreasyon yönetimine daha fazla ağırlık vermesini sağlamıştır. Rekreasyon yönetiminde yönetim biliminde yer alan kuramlar çerçevesinde modern ve sistemli bir yönetim anlayışı benimsenmiştir

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz