Rekreasyon

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi ; Rekreasyon yöneticileri planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme fonksiyonlarını gerçekleştirirken birtakım kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Yönetim sürecinde kullanılan bu kaynakların yönetimi de rekreasyon yöneticisinin görevleri arasındadır. Rekreasyon yöneticileri, farklı sorumluluk ve yetkiler dahilinde rekreasyon organizasyonu içerisinde yer alan finansal, beşeri, fiziksel ve teknolojik kaynakların yönetiminden sorumludur. Bu sorumluluklar yalnızca üst düzey yöneticilerin değil, aynı zamanda orta düzey yöneticilerin ve alan yöneticilerinin de sorumlulukları dâhilindedir (Hurd ve ark., 2008).

Rekreasyon yöneticileri, farklı sorumluluk ve yetkiler dahilinde rekreasyon organizasyonu içerisinde yer alan finansal, beşeri, fiziksel ve teknolojik kaynakların yönetiminden sorumludur.

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi

Finansal kaynaklar, hemen hemen yöneticilerin aldığı tüm kararlarda etkilidir. Bütçe kısıtları ve ulaşılabilir sermaye, yöneticinin karar alma sürecini doğrudan etkilemektedir. Bir rekreasyon yöneticisi, gelecek yıl içerisinde ne kadar finansal kaynağa ihtiyaç duyulacağını, hangi program ya da etkinliğin ne kadar sermaye ile uygulanabilir olduğunu, hangi ekipmanların satın alınması gerektiğini belirleyebilmelidir. Ayrıca gelecek yılda elde edilecek gelirlerin tahmin edilmesi ve gelirlerde beklenmedik düşüşler yaşanması durumunda yapılması gerekenlerin belirlenmesi de yine rekreasyon yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Rekreasyon alanındaki fiziksel kaynaklar; ekipmanlardan, doğal alanlara ve büyük tesislere kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitlenmektedir. Bu farklı fiziksel kaynakların korunması ve ihtiyaç duyulan fiziksel kaynakların temin edilmesi, rekreasyon yöneticilerinin görevleri arasında yer almaktadır

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi

Rekreasyon Yönetiminde Kaynakların Yönetimi

Rekreasyon alanında faaliyet gösteren büyük organizasyonlar, teknolojik yatırımlara önemli miktarlarda kaynak ayırmaktadırlar. Genellikle teknolojik kaynakların kullanımı üzerine ayrı departmanlar kurularak, bu departmanlarda spesifik personeller istihdam edilmektedir. Bugün pek çok park ve tesiste, bilgisayar tabanlı kayıt ve web tabanlı değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır.

Teknoloji alanındaki gelişmeler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir ve bu gelişmelerin yakından takip edilmesi oldukça güçtür. Aslında teknolojik gelişmelerin takip edilmesi finansal kaynakların düzeyi ile yakından ilişkilidir. Geçmiş yıllarda rekreasyon yöneticileri teknolojik kaynaklara kısıtlı bir zaman ve kısıtlı bütçeler ayırırken, günümüzde bu kaynakların yönetimi için ayrılan süre ve fonlar giderek artmaktadır.

Rekreasyon yöneticilerinin yönetmek zorunda olduğu belki de en önemli kaynaklar ise, beşeri
kaynaklardır (Hurd ve ark., 2008). Çalışanların organizasyon içerisinde nasıl istihdam edileceği
sorusunun yanıtlanması, çalışanların eğitimi, motivasyonlarının arttırılması ve performans
değerlendirmeleri rekreasyon yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Rekreasyonda Yönetim Fonksiyonları adlı makalemizi okumak için tıklayınız.

 

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz