Rekreasyon

Rekreasyon Teorileri

Rekreasyon Teorileri

Rekreasyon teorileri; ihtiyaçlara hizmet eden rekreasyon, boş zaman değerlendirme aracı olarak rekreasyon, bireye ve topluma bir değer olarak rekreasyon ve yeniden yaratma olarak rekreasyon olmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır.

Rekreasyon Teorileri

İhtiyaçlara Hizmet Eden Rekreasyon; Slavson, rekreasyonu ihtiyaçların giderildiği bir deneyim olarak tanımlamaktadır. Rekreasyon ne olursa olsun her birey bir ihtiyacını karşılamanın peşindedir. Buna göre rekreasyon bir şeye duyulan özlemin giderilmesidir. Ancak bu tanım rekreasyonun ne olduğunu değil, ne yaptığını tanımlamaktadır. Jack ise rekreasyonu, insanlarda oluşan hasarın onarılması ve bu hasarın yetişen nesilde ortaya çıkmasının önlenmesi olarak tanımlamaktadır (hasarın onarılması olduğu durumlarda). Bu tanımda biyolojik ihtiyaçla sosyal ihtiyacı birbirine karıştırmaktadır. Nash de rekreasyonu, insanın içinden gelen dürtülerin ve güdülerin tatmin edilmesi olarak görmektedir. Nash aktiviteleri yaratıcı sosyal katkıların derecelerine göre değerlendirmektedir (Torkildsen, 1999).

Boş Zaman Değerlendirme Aracı Olarak Rekreasyon: Genel tanımlara göre ve en çok kabul gören rekreasyon servisi uygulamalarına göre rekreasyon, en basit tabiriyle insanların boş zamanlarında katıldıkları aktivitelerdir.

Rekreasyon en basit tanımla, insanların boş zamanlarında katıldıkları aktivitelerdir.

Bireye ve Topluma Bir Değer Olarak Rekreasyon; Bu görüşe göre rekreasyon, toplumun ve bireyin iyiliği için yüksek duygusal ve sosyal değerlere sahip olmayı sağlamaktadır. Bu bakış açısında toplumsal rekreasyon, sosyal birlikteliğin sağlanmasına ve korunmasına aracılık etmektedir ve toplumsal rekreasyonun geliştirilmesi sosyal katılıma bağımlıdır.

Yeniden Yaratma Olarak Rekreasyon; Pek çok teorisyen rekreasyonun değerine ve sonuçlarına odaklanmıştır ancak rekreasyon deneyiminin kendisinden bahsetmezler. Shivers ise oyunla rekreasyonun neredeyse aynı şey olduğunu dile getirir. Shivers, rekreasyonun tanımını “psikolojik homeostaz” üzerine kurmu!tur. (Örne#in psikolojik ihtiyaçların tatmin edilmesi, ruhsal denge süreci) Shivers’a göre homeostaz dengesi bozuldu#unda, çevremizle kendimiz arasındaki bu uyumu yeniden kurabilmek için harekete geçeriz. Shivers bu dengenin rekreasyon yoluyla yeniden sağlanabileceğini düşünmektedir (Torkildsen, 1999).

Detaylı bilgi için, George. Torkildsen’in, “Leisure and Recreation Management” (London, 1999) adlı kitabında (ss. 49-52) rekreasyon teorilerine ilişkin temel bilgileri bulabilirsiniz.

Rekreasyon Nedir makalemizi okumak için tıklayınız.

 

 

 

 

SEVİL, Tuba. (2012) Serdar KOCAEKŞİ (Ed.)Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Ofset

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz