Rekreasyon

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması ; Rekreasyon liderliği hakkındaki en eşsiz ve ilginç tanımlamalardan biri, bu alandaki liderlerin çok geniş bir görev yelpazesi içinde görev yaptıklarıdır. Rekreasyon liderlerinin değişik pozisyonlar içerisinde değişik fonksiyonlarda görev yapabildikleri ifade edilmektedir. Aşağıdaki bölümde, özellikle Kuzey Amerika’da farklı alanlarda, farklı görevler üstelenen rekreasyon liderleri incelenmeye çalışılmıştır

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması

Belediyeler ve İlçe Yönetimleri

Kuzey Amerika’da yerel yönetimler, geleneksel olarak en yaygın rekreasyon ve park hizmetleri sağlayıcılarından biri olarak görev yapmaktadırlar. Amerikalıların çoğu kendilerine önemli boş zaman hizmeti sağlayan belediyeler ve ilçe yönetimlerine bağlıdırlar. Binlerce kasaba ve şehir, yüzlerce ilçe tam zamanlı olarak rekreasyon hizmetlerinin sağlayıcısı ve destekçisi olarak faaliyet göstermektedirler. Bazı bölgelerde devlet okulları, vatandaşlar için rekreasyon tesisleri ve programları sağlamada yerel yönetimler tarafından yapılandırılmışlardır (Örnek: Ilinois). Bunlara ek olarak polis teşkilatı, halka açık müzeler ve kütüphaneler, gençlik komisyonları gibi yerel yönetim birimleri rekreasyon hizmetlerinin verilmesinde katkı sağlamaktadırlar (Russell, 2001).

Belediyeler ve ilçe yönetimleri, yerel vatandaşların boş zaman aktivitelerine katılabilmeleri, tesislerin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hizmet vermektedirler. Belediyeler ve ilçe yönetimleri bu tesislerde kullanılmak üzere program da geliştirmektedirler. Bunun nedeni yerel yönetimlerin daha çok insana günlük yaşantılarında rekreasyon hizmeti ulaştırmayı amaçlamalarıdır. Pek çok kasaba ve şehirde vatandaşlar için softball, baseball, tenis, yüzme, basketbol gibi spor branşları ve piknik ve oyun alanları hizmetleri verilmektedir. Orta ve büyük ölçekli şehirlerde vatandaşlar için golf, basketbol ve bisiklet gibi diğer spor dallarında ve doğal hayat, kültürel sanat, kütüphane, müze ile ilgili hizmetler de verilmektedir. Yerel yönetim birimleri içerisinde rekreasyon liderliği rolünü üstlenen bireyler, danışman, merkez direktörü, spor ve fitnes uzmanı, kültürel sanat programı koordinatörü, gençlik uzmanı, planlayıcı ve araştırmacı, halkla ilişkiler memuru, özel program koordinatörü gibi isimler adı altında görev yapmaktadırlar (Russell, 2001).

Eyalet, İlçe ve Federal Yönetimler

Eyalet, ilçe ve federal yönetimler içerisindeki çok sayıdaki örgüt rekreasyon hizmetlerinin verilmesinde görev almaktadır. A.B.D.’de federal yönetimler çok geniş bir yelpazede rekreasyon hizmeti sağlamaktadırlar. A.B.D.’de federal ve eyalet birimleri içerisindeki yer alan liderlik pozisyonları şu şekildedir (Russell, 2001); korucular, doğacılar, outdoor eğitim uzmanları, park müfettişleri, planlayıcılar, müze direktörleri, turizm direktörleri ve akademisyenler.

Gönüllü Örgütler

Toplumsal rekreasyon hizmetlerinin pek çoğu devletten ayrı ve kar amacı gütmeyen birimlerdeki gönüllü
vatandaşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu birimlerde görev yapan rekreasyon liderleri, aktivite
uzmanları, program danışmanları, tesis yöneticileri ve idarecileri olarak sıralanabilir (Russell, 2001).

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması

Rekreasyon Liderliğinin Sınıflandırması

Terapatik Rekreasyon

Engellilerin rekreasyon etkinliklerine katılımının sağlanması ve bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri amacıyla hizmet veren bazı profesyonel meslek grupları bulunmaktadır. Terapatik rekreasyon, bireylerin kendi boş zaman hayat tazlarını yaratmaları ve ifade etmeleri için bireylere sağlanan rekreasyon hizmetleridir. Terapatik rekreasyon alanı içerisinde görev yapan liderler, rehabilitasyon merkezleri, kronik hastalıklar merkezleri, çocuk hastaneleri, zihinsel engelliler için okullar, özel kamplar gibi tesislerde çalışan terapatik rekreasyon uzmanlarıdır (Russell, 2001).

Ticari Örgütler

Finansal olarak kar amacı güden işletmeler gibi rekreasyon hizmeti veren çok sayıda ve çeşitlilikteki birimler ticari rekreasyon olarak ifade edilmektedir. Bu hizmetlerin verildiği alanlar golf sahaları, özel spalar, tenis sahaları, dans stüdyoları, spor stadyumları, konser salonları, oyun odaları şeklinde sıralanabilir. Ticari rekreasyon alanından yer alan liderler, yöneticiler, direktörler, satış personeli ve planlayıcılar olarak ifade edilebilir (Russell, 2001).

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz