Rekreasyon

Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları

Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları

Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları ; Rekreasyon, ortaya koyduğu uygulama amaçlarıyla, kişisel ve toplumsal açıdan oldukça önemli işlevler üstlenmiştir. Kişisel mutluluk ve rahatlık yanında, rekreatif uygulamalar, önemli toplumsal, ekonomik ve kültürel değerler taşımaktadır. Rekreasyon lideri, bu fonksiyonların yerine getirilmesinde birinci derecede önemli roller ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu bölümde de farklı görevlerde ve farklı alanlarda çalışan rekreasyon liderlerinin üstlendikleri sorumluluklar incelenmeye çalışılmıştır.

Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları

Rekreasyon liderinin üstlenmiş oldukları sorumluluklar, çeşitli kategorilere ayrılarak ve genelleştirilerek şu şekilde açıklanmaktadır (Karaküçük, 1995):

1. Rekreasyon liderinin, liderlik ettiği grup üyelerine karşı sorumlulukları:

 • İnsanlara saygı duyar ve tarafsızlıkla hizmet eder.
 • Güvenilir bir bireydir ve sır saklamayı bilir.
 • Grubun üyelerine her konuda yardım eder. Bunu yaparken ayrıcalık gütmez.

2. Rekreasyon liderlerinin topluma karşı sorumlulukları:

 • • Görev aldığı kuruma, topluma ve ülkesine bağlıdır.
 • • Rekreatif etkinliklerin toplumsal fonksiyonlarının tam olarak gerçekleştirilmesi için çaba harcar.
 • • Rekreatif etkinlikler aracılığı ile toplumsal birlik bütünlüğün sağlanması, vatandaşlık ruhu ve aile kavramlarına saygılı davranılması gerekliliği ve bu değerlerin yaşatılması, geliştirilmesi için bilinçli uğraş verir.
Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları

Rekreasyon Liderinin Sorumlulukları

3. Rekreasyon liderinin mesleğine ve görevine karşı olan sorumlulukları:

 • Mesleğini yüceltir, mesleğini toplumda kabul ettirmek için çaba harcar.
 • Bireylerin rekreasyon liderliğine yönelmeleri ve meslek olarak seçmelerini teşvik eder.

4. Rekreasyon liderinin kendisine karşı olan sorumlulukları

 • Meslektaşları ile olumlu ilişkiler kurar.
 • Objektif olmaya çalışır.
 • Rekreasyon lideri, sürekli bir yenilik ve değişim içinde olur.

5. Rekreasyon liderinin çalıştığı veya bağlı bulunduğu kuruma karşı sorumlulukları:

 • Etkinlikler için ilgili birimlerle iletişim kurar.
 • Kuruma karşı güven duyar.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz