Rekreasyon

Rekreasyon İhtiyacı ve Rekreasyonun Yararları

Rekreasyonun Yararları

Rekreasyon ihtiyacı ve Rekreasyonun Yararları konusunu ele alacak olursak Rekreasyon insanlar için evrensel bir ihtiyaçtır. Tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde insanlar kendilerini gerçekleştirmek ve boş zamanlarını değerlendirebilmek için rekreasyona ihtiyaç duymuşlardır.

Rekreaktif faaliyetlere yoğun olarak katılan insanlarla, bu faaliyetlerden yoksun kalan insanlar
arasında sağlık yönünden, çevreye ve kanunlara karşı tutum bakımından önemli farklılıklar
görülmektedir. Rekreaktif faaliyetler yaşam kalitesini arttıran ve hayata anlam kazandıran faaliyetlerdir.
Bu bakımdan dünyanın her yerinde insanlar fiziksel, ruhsal ve toplumsal yararları nedeniyle rekreaktif
faaliyetlere katılmaktadırlar.

İnsan ömrünün giderek uzaması, değişen yaşam koşulları ve bu koşulların insanlar üzerinde yarattığı
stres rekreasyon alanlarında azaltılabilmektedir. Özellikle şehirde yaşayan insanların fizyolojik ve ruhsal
sağlıkları bozulmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri, insanların günlük yaşamlarındaki baskılardan
kurtulmalarına ve birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini düzenlemelerine yardımcı olur.

Rekreasyon ihtiyacı sosyal konumlara paralel olarak farklılıklar gösterse de, rekreasyona duyulan
ihtiyacın nedenleri, diğer bir ifadeyle rekreasyonun yararları şu başlıklar altında toplanabilir;

Fiziksel olarak Rekreasyonun Yararları

Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan makineleşme ve masa başı işler
insanların günlük faaliyetlerindeki hareketliliği ve günlük enerji tüketimini azaltmıştır. Bu hareketsizlik
birçok fizyolojik hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bunlardan kurtulmanın en etkili yolu fiziksel
aktivitelere yönelmektir. Rekreasyon faaliyetleri içerisinde yer alan ve özellikle aktif rekreasyon sınıfında
yer alan faaliyetler fiziksel aktiviteyi arttırmaktadır.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki düzenli fiziksel aktivite, şişmanlık, kalp ve dolaşım sistemi
hastalıkları, yüksek tansiyon, kolesterol, çeşitli kas ve eklem rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığı
önlemede etkilidir. Egzersizle sağlığı korumak bilimsel bir gerçekliktir (Zülal, 2002).

Toplumsal olarak Rekreasyonun Yararları

Gün geçtikçe modernleşen toplum yaşantısı bir yandan bireylerin refah düzeyini arttırırken, diğer yandan insanların yalnızlaşmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olmaktadır. Bunun yanında yaşanan ekonomik sıkıntılar, din, dil, ırk, eğitim, kültür vb. farklıklar insanları giderek birbirinden uzaklaştırmaktadır. Oysa insan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve insan ihtiyaçları yalnızca fizyolojik ihtiyaçlardan değil, bunun yanında sosyal ihtiyaçlardan da oluşmaktadır. Bu bağlamda, rekreasyon faaliyetleri insanların sosyalleşmelerinde büyük önem taşımaktadır.

Rekreasyon faaliyetleri ile kişilerin ve grupların bir araya gelmesi toplumsal ilişkileri geliştirir,
dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Ayrıca serbest hareket ve düşünce imkânı, dayanışma ve
yardımlaşma ile demokratik bir toplumun yaratılmasını kolaylaştırır.

Psikolojik olarak Rekreasyonun Yararları

Sağlık denilince genelde ilk akla gelen beden sağlığıdır. Oysa sağlık bir
bütündür ve ruh sağlığı da en az beden sağlığı kadar önemlidir. Ancak günümüz toplumunda aile, okul ve iş hayatındaki sorunlar ve yoğun stres insanların sinir sistemini bozarak ruh sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilerden uzaklaşmak için insanlar farklı bir ortam içerisine girip moral kazanmak isterler. Bunun için en iyi yol ise rekreasyon faaliyetlerine katılmaktır.

Rekreasyon faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesi, değişik ve pozitif psikolojik sonuçlar doğurur.
Rekreasyonun insanlar sağlayacağı psikolojik yararlar şu şekilde sıralanabilir (Broadhurst, 2001; Hall ve
ark., 2006; Karaküçük, 1999);

 • Bireyin kendini tanıması ve kimliğini tanımlayabilmesine yardımcı olur.
 • Çevre değişimi, doğal ve kırsal alanlar ruhsal gerginlikleri giderir.
 • Rekreasyon faaliyetleri kişide bir tatmin yaratır, bireye moral verir ve onu mutlu eder.
 • Birçok insan için rekreasyon faaliyetlerine katılmak onların statüsünü yükseltir.
 • İnsan karakterinin gelişmesine yön verir.
 • Kişinin suça yönelimini azaltır.
 • Yaratıcı gücü geliştirir.
 • Entelektüel hayatı geliştirir.
 • Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar.
 • Çalışma başarısı ve iş verimini yükseltir.
 • Grup halinde yapılan rekreasyon faaliyetleri bireylerin yalnızlığını giderir.
 • Grup halinde yapılan rekreasyon faaliyetleri bireye dışa dönük kişilik geliştirme imkânı verir.
 • Sosyalleşme sağlar.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz