Rekreasyon

Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler

Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler

Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler ; Verimli ve hatırlamaya değer bir rekreasyon etkinliğini yürütmek için daha önceki etkinliklerde ortaya
çıkan problemleri değerlendirmek akıllıca olacaktır. Rekreasyon etkinliklerinin planlamasında ortaya
çıkan çeşitli problemler şu şekilde sıralanabilir (Torkildsen, 1999);

Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler

Şeffaflık ve Objektiflikten Yoksunluk:

Organizasyon yapısının ve amaçların yetersiz bir biçimde alt birimlere iletilmesidir. Bu durum; zayıf iletişime, çabaların boş yere tekrarlanmasına, yönetim, otorite ve kontrol boşluklarının doğmasına yol açar.

Zayıf Organizasyon Yapısı ve Koordinatörle Görüşmeme:

Komite ve birim yapısının gereğinden büyük ya da dar olması hantal işleyişe yol açmaktadır. Diğer sıklıkla karşılaşılan durum ise sadece tek bir kişinin gereğinden fazla sorumluluğa sahip olmasıdır. Bu bireylere çok fazla görev verilmesi sorumluluklarını ve görevlerini ihmal etmelerine neden olabilmektedir. Bununla birlikte bazı çok yoğun çalışanlar ise etkinlikleri sosyal bir zorunluluk olarak görürler ve kendilerini çok fazla zorlarlar. Bu problemler amatör bir yaklaşımın tipik sorunlarıdır ve genellikle profesyonel bir rekreasyon yöneticisinde bulunmamaktadır. Diğer yandan komitelerin başında bulunan başkan ya da şeflerin planlama ve kontrol saflarında genellikle koordinatörle görüşmemeleri, etkinliğin başarısını azaltmaktadır.

Potansiyel Problemlerin Tahmin Edilmesindeki Başarısızlıklar:

Beklenmeyen problemlerin ortaya çıkma olasılığı her zaman vardır.

 1. Binanın diğer kısımlarından gelen gürültüler,
 2. Zemine döşenecek olan işaretlerin yanlış belirlenmesi,
 3. Sahne ışıklandırması ve dekorlarda etkinlik sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar vb. örnek olarak çıkabilecek teknik aksaklıklar arasında sayılabilir.
Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler

Rekreasyon Etkinliklerinin Planlanmasında Ortaya Çıkan Problemler

İhtişamdan Uzak, Profesyonel Olmayan Bir Etkinliğin Düzenlenmesi:

Kötü etkinlikler genellikle profesyonel bir sunumdan yoksundurlar ve bu nedenle de akılda kalıcı birer deneyim olmazlar. Diğer yandan sadece ziyaretçi sayısının ve gelirin ölçülmesi yanlış bir değerlendirmedir. Planlamanın, girdilerin, sürecin, etkinliğin ve sonuçların özellikle de katılanların elde ettiği tatminin değerlendirilmesi gereklidir.

Organizasyon ne olursa olsun, etkinliği olumsuz etkileyebilecek olan hiçbir probleme tolerans gösterilmemeli ve bir sonraki etkinliği olumsuz yönde etkileyecek problemler de ortadan kaldırılmalıdır. Bazı problemler, bir sonraki etkinliğe kadar çözülebilir ancak bazı problemlerin çözülmesi için zaman, ilgi ve planlama gereklidir. Belirtilen fonksiyonların yerine getirilmesinde esas görev rekreasyon yöneticisine düşmektedir.

Etkinliği olumsuz yönde etkileyecek problemler şu şekilde sıralanabilir;

 • Amaçların açık olmaması,
 • Zayıf bir koordinatör ve bölüm şeflerinin olması,
 • Etkisiz sunucular,
 • Yetersiz personel ile yetersiz yiyecek ve içecek,
 • İlk yardım ekibinin unutulması,
 • Hava durumuna karşı alternatif planların olmayışı,
 • Basına yeterli açıklama yapılmaması,
 • Çöp kutularının atlanması,
 • Aktiviteler arasında duraklamaların olması ve belirlenen takvime uyulmaması,
 • Ziyaretçilerin misafirperverce karşılanmaması,
 • Dağınık ve özensiz bir sunum,
 • Etkinliğin renk, ihtişam ve duygudan yoksun olması.

Etkinlik planlaması akılcı ve basit süreçlerle büyük ölçüde desteklenebilir. Bunun yapılmasında tek başına geçerli olan bir yöntem yoktur.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz