Rekreasyon

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama ; Etkinlikler boş zaman veya rekreasyonun önemli bir parçasıdır. İyi organize edilmiş etkinlikler her hangi bir organizasyona katılımı artırmakta, kötü organize edilmiş etkinlikler ise organizasyonun amacından sapmasına ve katılımın istenilenden az olmasına neden olmaktadır.

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama

Topluma yönelik olan gerçekleştirilen rekreasyon etkinlikleri birçok insanın yardımına ve çok sayıda gönüllüye ihtiyaç duymaktadır. Belirtilen etkinlikler çok fazla sayıda iyi niyetli insanı etkinliğe çekmektedir. Ancak bu kişilerin özellikleri, etkinliğin planlanmasında ihtiyaç duyulan özelliklere göre çok farklıdır. Bu nedenle genellikle iyi niyetli ancak beklenenden farklı özelliklere sahip olan gönüllüler, bu tip etkinlikler için elverişsiz olmaktadır. Bu kişiler genellikle, etkinliği tehlikeye atma pahasına, etkinlik içerisinde kendi ufak etkinliklerini organize etmeye çalışırlar. Bu duruma yardım amaçlı bir etkinlikte çabuk bozulabilecek nitelikte yemekler hazırlayarak etkinlik süresince elindekilerin hepsini satmak isteyen iyi niyetli bir gönüllü örnek olarak verilebilir.

Diğer yandan bazı insanlar çok fazla iş üstlenmekte ve etkinliği son anda yarı yolda bırakabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı rekreasyon etkinliklerinin iyi bir koordinatöre ihtiyacı vardır ve bu kişinin görevi çok büyük önem arz etmektedir (Torkildsen, 1999).

Günümüzde insanlar artan olanaklar ve rekreasyon ihtiyacına bağlı olarak daha profesyonelce hazırlanmış etkinliklere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda rekreasyon etkinliklerinin yönetimi daha çok dikkat çeken bir hale gelmiştir. Gerek yerel, gerekse ulusal çapta olsun, bir etkinlik söz konusu olduğunda, kamuoyu daha spesifik zevklere hitap eden etkinliği tercih etmektedirler. Bu nedenle rekreasyon yöneticileri, rekreasyon etkinliklere önderlik edecek, planlayacak, yürütecek ve kontrol edecek kadar donanımlı olmak zorundadırlar.

Rekreasyon etkinlikleri

Rekreasyon etkinlikleri genellikle organizatörler, hükümet kuruluşları ya da rekreasyon yöneticilerinin etki alanı dışındaki diğer kuruluşlar tarafından organize edilseler de, daha küçük topluluklara yönelik etkinlikler rekreasyon yöneticisinin uzmanlığına ihtiyaç duymaktadır.

Rekreasyon etkinliklerinin yapısı itibariyle rekreasyon yöneticisi, yönetim fonksiyonlarını yerine getirmek zorundadır.

Rekreasyon etkinlikleri, planlamanın ve yönetimin geliştirilmesi için fırsatlar taşımaktadır. Etkinliklerin organizasyonu, yönetim ve departmanlar arası ilişkileri geliştirerek örgütün bütünleşmesini sağlar. Bununla birlikte rekreasyon etkinlikleri, organizasyonun tüm kaynaklarının kullanılmasını sağlar ve bu sayede örgütün güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkar. Bu bağlamda etkinliklerin, zayıf yönlere bağlı olarak olası tehditleri gidermekte yenilikler için zemin hazırladığı söylenebilir.

Diğer yandan rekreasyon yöneticileri ve etkinlik organizatörleri, oluşturulmuş rutinleri etkinlik planlamasında kullanamamaktadırlar. Bununla birlikte planlanan tarihlerde kaymalar yaşanabileceği gibi hedeflerin tutturulamama ya da bütçelerin aşılma olasılıkları bulunmaktadır.

Rekreasyon etkinlikleri, yapıları itibariyle normal devam eden programın aksine hızlandırılmıştır ve bu nedenle tüm planlama aktiviteleri belirli saatlere sıkıştırılmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan problemler yıkıcı etkilere sahip olabilirler.

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama

Rekreasyon Etkinlikleri ve Planlama

Bunlara ilave olarak koordinasyon eksikliği, yanlış anlaşılmalar, ihmaller, gereksiz tekrarlar gibi sorunlar da yaşanabilir. Bir rekreasyon etkinliğinin koordinatöre ihtiyacı vardır ve yönetim fonksiyonları açısından koordinatörün rolü oldukça önemlidir.

Rekreasyon etkinlikleri, düzenlemelere uymak zorundadırlar ve içerdikleri riskler nedeniyle pek çok sorunu beraberinde getirebilmektedirler. Sorunların çoğu öngörülebilse de genellikle tahmin edilemezler. Birçok etkinlik sağlık, emniyet vb. konularda birçok sıkı düzenlemeye uymak zorundadır. Örneğin lisans alınması konusu günümüzde daha da karmaşık hale gelmiştir ve bu nedenle rekreasyon etkinliklerinin düzenlenmesi şu anda geçmişe göre çok daha zordur. Havai fişekler, konserler gibi rekreasyon etkinlikleri çok dikkatli bir biçimde planlanmalı, kontrol edilmeli ve polis gözetiminde gözlemlenmelidir.

Rekreasyon etkinlikleri özellikle katılımcıların sağlıkları ve emniyeti konuların oldukça katı düzenlemeler içermektedir.

Rekreasyon etkinliklerinin benzer yönleri bulunmaktadır. Yönetim biçimleri açısından, farklı etkinliklerin benzerlikleri, farklılıklarından daha fazladır. Buna rağmen politikalar, programlar ve içerik farklılık gösterse de, planlama süreci hepsi için aynıdır.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz