Rekreasyon

Planlamanın Aşamaları

Planlamanın Aşamaları

Planlamanın Aşamaları ; Planlama süreci ile birlikte planların oluşturulmasında izlenmesi gereken yollar ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bir yıldan kısa dönemli planlardan, uzun dönemi kapsayan stratejik planlara kadar ilgili çalışma yöntemleri yerli ve yabancı çeşitli yazarlar tarafından çeşitli şekillerde açıklanmıştır.

Planlamanın Aşamaları

Genel anlamda planlama süreci dört aşamadan oluşmaktadır;

  1. Misyon ve vizyonun belirlenmesi,
  2. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
  3. Amaçlara ulaştıracak alternatiflerin belirlenmesi ve karşılaştırılması (Sabuncuoglu ve Tokol 2001).
  4. Alternatifler arasından en uygununun seçilmesi ve planın yapılması Planlama sürecinde öncelikle işletme varlık nedenini (misyon) ve geleceğe

Planlama sürecinde öncelikle işletme varlık nedenini (misyon) ve geleceğe ilişkin olmak istediği yeri (vizyon) belirlemelidir. İlerleyen adımda belirlenen misyon ve vizyona ulaşmak için gerçekleştirmesi gereken amaç ve hedefler belirlenmelidir. Bu aşamada işletme bütünü ve bölümleri için nelere öncelik verileceği, politikalar, bütçeler, programlar ve stratejiler ile nelerin başarılacağı belirlenmelidir. Üçüncü adımda kuvvetli ve zayıf yönler göz önünde bulundurularak, gelecekte ulaşılması kararlaştırılmış amaçlara “nasıl” ve “ne yaparak” ulaşılabileceği irdelenir ve eldeki imkân, yol ve araçlar tespit edilerek birbirleri ile karşılaştırılır. Son aşamada ise eldeki olanaklara göre, karşılaştırılan alternatiflere bağlı olarak önceden belirlenmiş bulunan hedeflere ulaştıracak en uygun alternatif seçilir.

Misyon, işletmenin varlık nedenini, vizyon ise geleceğe ilişkin olmak istenen yeri ifade etmektedir.

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz