Rekreasyon

Kentlileşme Nedir ?

Kentlileşme Nedir

Kentlileşme nedir ve kentleşme nedir kavramları birbirine oldukça sık karıştırılmaktadır. Rekreasyonist.com editörleri olarak kentleşme ve kentlileşme konuları hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik.

Kentlileşme Nedir ?

Kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması sürecine kentlileşme denilmektedir.(Keleş,1998). Ekonomik bakımdan kentlileşme biçimi bireyin kır ve kent kaynaklarını kullanış biçimi, kırda ve kent mal edinme veya edinmeme durumu ile kentten kıra ve kırdan kente kaynak aktarma açılarından oldukça yakından ilişkilidir.

Sosyal bakımdan kentlileşme ise daha çok kırsal alandan kentsel alana göç eden insanların farklı kente özgü tutum ve davranışlar sergilemesi ve sosyal ve tinsel değer yargılarını benimsemesidir(Kartal,1983). Köyden kente göçenlerin kentlileşmemesi, kentli değer yargılarını ve yaşam biçimlerini kabullenmemesi “kentle bütünleşme sorunu”nu ortaya çıkarmaktadır.

Kentle bütünleşme sorununun birinci engelini kentlilerin tepkisi oluştururken ikinci boyutunu ise, köyden kente göç edenlerin içinde bulundukları ekonomik şartlar oluşturmaktadır. (Özer, 2004). Nitekim kentli insan; kentin içinde barındırdığı fırsatların farkında olan ve bu olanakları kullanan bireylerdir.

Kentlileşebilmenin olması için kişide kentlilik bilincinin oluşması gerekmektedir. “Kentlilik Bilinci” ise bireyin kentte yaşaması ile oluşan tutumları, değerleri ve davranışlarının tümüdür. (Güçlü, 2002). Nitekim kentlilik bilinci; küresel ilişkilerin geliştirdiği modern yaklaşımda, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ana başlıkları ile özetlenebilen hizmet kalitesi ile de ilgili demokrasi temelli bir düşünce sisteminden beslenmektedir. Bu yaklaşımın kurumsallaştırılması kentlilik bilincinin bireyden başlayarak geliştirilmesini kolaylaştırılacaktır.

kentlileşme

kentlileşme

Kentlileşmede yönetime aktif katılım ve sorunların çözümünde birliktelik  anahatar kavramlar olarak dikkat çekmektedir. Sonuçta kentler, insan onuruna uygun yaşama, gezme, görme eğlenme kültürel faaliyetlerde bulunma amacı doğrultusunda yapılandırılması gereken ortak ortamlardır. Kentlilik bilinicinin oluşmasında yaşayarak, görerek öğrenme de önemli bir yer tutmaktadır.

Korunarak onarılan ve gereğinde bu kentsel dokuya uygun biçimde yenilenen kentler veya kent parçaları kente kimliğini kazandıran, kentliye farklılığını anlatan yerleşimler veya bölgeler haline gelmektedirler. Açık veya kapalı rekreasyon alanlarının tasarlanması bu aşamada oldukça önem kazanmakta, kentlilik bilincinin gelişmesinde çok büyük rol almaktadır.

Kentleşme Nedir? adlı yazımızı okumak için tıklayınız.

Akgül, Beyza. (2016) Rekreasyon Bilimi. Suat Karaküçük (Ed.) Rekreasyon ve Kentleşme (s.301 – 303) Ankara: Gazi Kitapevi

 

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz