Ana sayfa Sınavlar 2017 Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2017

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2017

166
Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2017

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2017 yılının kılavuz, duyuru, kontenjan ve koordinasyon parkuru açıklanmıştır. Makalemizi okuyarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi
b) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek başvuru dilekçesi (Ek-1).
c) Spor Özgeçmişlerini gösteren resmi kurumlardan alınmış belgeler
ç) Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Liselerin Spor Bölümü mezunlarının diplomalarının aslı veya noter tasdikli sureti
e) 2017 YGS Sınav Sonuç Belgesi
f) Kontenjan sınırlaması olmayan bölüm öğrencisi adaylar, ilgili kurumlarından“kontenjan
sınırlaması yoktur” ibareli belgeyi ön kayıt esnasında teslim etmek zorundadırlar.
g) Orta öğretim başarı puanını gösteren resmi belge.

DEĞERLENDİRME

a) Değerlendirme komisyonu; aday tarafından kendisine sunulan spor özgeçmişine ait evrakları
inceler varsa eksiklikleri tespit eder, evraklar üzerine araştırma yapar ve adayın spor
özgeçmişinden kaç puan alması gerektiğini belirler.
b) Başvurular bittikten ve değerlendirme tamamlandıktan sonra tüm adayların puanları branş
branş en yüksekten aşağıya doğru sıralanır.
c) (ÖYSP) Özel Yetenek Sınav Puanı ( Spor Özgeçmişi ve Branş Uygulama Sınavından Alınan
Puan- SÖP); Spor özgeçmiş puanının % 40’ı, Branş Uygulama Sınavı puanının %60’ı
alınarak toplanır ve hesaplanır. Spor özgeçmişinden istenilen kriterlere uymayanlar ve
Branş Uygulama Sınavından sıfır (0) puan alan adayların puanları değerlendirmeye ve
sıralamaya alınmazlar.
ç) Kontenjanı dolmayan branşların kontenjanları; spor özgeçmiş puanı en yüksek olan fakat
kontenjan barajına takılan adaydan başlanılarak adayın kendi branşına aktarılır.
d) Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen branş kontenjanın iki (2) katı kadar aday 2. aşama
olan uygulama sınavına girer.
e) Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen branş kontenjanın iki (2) katı kadar adayın; ÖSYM
2017 “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda” belirtilen ve
yerleştirmeye esas olacak puan formülü kullanılarak yerleştirme puanı (YP) belirlenir.
f) Spor özgeçmişinden ve 2. aşama uygulama sınavından puan alamayanlar değerlendirmeye
alınmazlar.
g) Spor özgeçmiş puan sıralaması yapılırken; aynı puanlı adaylar var ise; YGS puanı fazla olan
aday, bu puanın eşitliği halinde ise OBP (ortaöğretim başarı puanı) yüksek olan adaya
sıralamada öncelik verilir.
h) Yerleştirme puanı (YP) hesaplaması sonrası adaylar; Yerleştirme puanı (YP) dikkate
alınarak her branşın asıl ve yedek listeleri belirlenir.
ı) Yerleştirme puanlarının (YP) eşit olması durumunda YGS puanı yüksek olan aday tercih
edilir, bu puanın eşitliği halinde ise OBP yüksek olan tercih edilerek yerleştirme yapılır.
i) Asıl listede bulunan adaylar kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmamaları durumunda, kesin
kayıt haklarını kaybederler. İlgili branşın yedek listesinden adaylar sırayla kayıt hakkı
kazanır.
j) Bir branşın yedek listesinde aday bulunmaması durumunda bu branşa kayıt hakkı doğar ise
Yerleştirme Puanı (YP) en yüksek olan farklı bir branştaki yedek adaya sırasıyla kayıt hakkı
verilir.
k) Yedek listede bulunanların kayıtlarında, son gün bayan veya erkek kontenjanlarının birinde
açık kalır ise değerlendirme komisyonu yedek listesinden uygun gördüğü Yerleştirme Puanı
(YP) en yüksek olan adaydan başlayarak sırasıyla kayıt hakkı verir.
l) Giresun Üniversitesinin yapmış olduğu Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme sonucunda
kazanan ve kayıt yaptıran öğrenci, başka üniversiteye kayıt yaptırdığı takdirde yerine yedek
öğrenci kontenjanından kayıt yapılacaktır.
m) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu gerekli
gördüğü durumlarda özel yetenek öğrenci kontenjanı aktarımı konusunda gerekli değişikliği
yapma hakkını saklı tutar.

 

Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2017 Kılavuz

KILAVUZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi Çekebilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Analizi 2017

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Analizi 2017 yılının başvuru puan…