Ekstrem Sporlar

Fiziksel Aktivite

Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivite, (F.A) iskelet kasları vasıtasıyla vücudun hareketi sonucunda oluşan enerji harcamasıdır. Her türlü fiziksel aktivite enerji harcamasını gerektirmektedir. F.A, çalışmaların özelliklerine göre farklı şekillerde ortaya konabilir (aerobik, anaerobik veya statik, dinamik gibi çeşitlendirilebilir).

Fiziksel aktivite alışkanlığının değerlendirilmesinin önemi, F.A kelimesinin açıklanması ve yorumudur. Çünkü insanoğlu enerjisinin korunması kuralına ve besinden oluşan enerjisiyle tüm aktivite yakıtının sağlandığına inanır.

F.A ölçümleri sıklıkla enerji tüketimi yoluyla açıklanır. Alternatif olarak F.A yapılmış bir çalışmanın miktarı olarak (watt), aktivitenin periyot zamanı olarak (saat, dakika), hareketin birimleri olarak (hesaplamalar) ya da bir ankete verile cevaplardan türetilen sayılsak skor olarak açıklanabilir.

Fiziksel aktivite genel olarak üç boyutta tanımlanır, süre (dakika, saat gibi), sıklık (her ay ya da her hafta gibi) ve yoğunluk ( her saat başına kilojoul ya da her her dakikadaki kilokalori). Bununla birlikte aktivitenin amacına ve şartlarına göre 4. bir boyutta sıklıkla görülebilir. Hem fiziksel çevre hem de psikolojik ya da duygusal şartlar bir aktivitenin fizyolojik etkilerini değiştirebilir.

Teknoloji, endüstrileşmiş toplumumuzdaki pek çok meslekten fiziksel aktiviteyi ayırır. Tamamen sedanter meslekli birçok insan için işe gidip gelmeyi kapsayan serbest zaman aktiviteleri tek egzersiz kaynaklarıdır. Ama çalışanların tamamı göz önüne alındığında işlerde gerekli olan F.A, 24 saatlik periyotta çok önemli yer tutar. Genel olarak toplam günlük aktivite skoruna aktivite yoğunluğundan daha çok aktivite süresinin katkıda bulunduğu söylenebilir.

[quotes quotes_style=”bquotes” quotes_pos=”left”]Zorba, E. ve Saygın Ö. Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk. 3.Baskı. Ankara: Fırat Matbaacılık, Eylül – 2013[/quotes]

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz