Etiket: TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELER

Turizm ve Etik

Turizmde Etik

TURİZM NEDİR? Turizm, Latince “Tornus” yeni bir eksen etrafında dönmek, çevreyi dolaşmak, heri dönmek anlamındaki kelimeden türetilmiş olan Fransızca kökenli ...

Okumanız gerek;