Çevre

Çevre Etiği Yaklaşımları

Çevre etiği yaklaşımları
Yazar : Gökhan Peker

Çevre Etiği yaklaşımları doğal alanların ve insanın da içinde yer aldığı ekosistemlerin mevcut denge ve bütünlük içerisinde işleyişini ve varlığını sürdürmesinin sağlanmasını hedefler.

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında ve insanlık için büyüyen bir felakete dönüşmesindeki temel faktörün insan olduğuyla ilgili artık hiç bir kuşku taşınmamaktadır. O halde ortaya çıkan bu sorunları azaltmak, daha büyük sorunların önünü almak için yapılacak çalışmalar da yine insan merkezli olacaktır.

Çevre Etiği Yaklaşımları

Bunun için çalışan bilim insanları bir taraftan, “İnsanlar ve çevre bilincine nasıl sahip olabilirler?” , “Çevre bilinci ne demektir?” , “İnsanlar çevre dostu davranışları nasıl kazanabilirler?” , “Çevre bilgisine ve çevreye karşı olan tutumlar ile çevreye yararlı davranışlar arasında nasıl bir ilişki vardır?” , “İnsanoğlunun iç içe yaşadığı doğaya karşı etik anlayışı var mıdır?” , “Bu etik anlayışlarında ne tür ikilemler yaşanmaktadır?” gibi bazı sorulara cevap aramak zorunda kalırken, diğer taraftan, küresel boyutlara ulaşan ve hızla büyüyen sorunların geriletilmesi ya da durdurulması veya zarar görmüş alanların tekrar kazanılması için yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi için, organizasyon ve teknolojik alt yapıların oluşturulması çabalarına öncelik vermektedirler.

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan da zaten, bir taraftan doğada meydana gelen ciddi sorunların kaynağını kendisi oluştururken, diğer taraftan enden olduğu sorunların çözümlerini de yine kendisinin yapabilme çabalarıdır.

Çevresel sorunlara yaklaşımda, insanların doğayla olan ilişkilerinde etik davranışlar çok belirleyici olmaktadır. Nitekim bu yaklaşımların, kalkınma, tüketim, koruma ve sürdürülebilirlik gibi konuların uygulamalarında politikalara yansıtılarak etkin rol oynadığı bilinmektedir.

Çevre etiği yaklaşımları temelinde genellikle iki anlayış hakimdir;

  1. Bir doğal varlığın insan için yararlı olup olmadığıyla ilgili değerinin belirlenmesi ve
  2. Aynı doğal varlığın insan için yararlı olup olmamasına dikkat edilmeksizin değerli olmasıdır.

Bu anlayış tarzları, bizi insan ve doğa merkezli etik yaklaşımlarına götürmektedir.

Çevre etiği nedir diye merak ederseniz ve çevre etiği kavramı hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz burada ki makalemizi okuyabilirsiniz.

[quotes quotes_style=”bquotes”]Yararlanılan Kaynak : Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK, EKOREKREASYON Rekreasyon ve Çevre, Gazi Kitabevi, Nisan 2016[/quotes]

Yazar hakkında

Gökhan Peker

1994 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunuyum. Uzmanlık dalım tenis ve buz hokeyi. Buz hokeyinde milli sporcuyum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Yorum yaz