Rekreasyon

Boş Zaman “İki tarafı keskin bir kılıca benzer.”

Boş zaman iki tarafı keskin bir kılıca Benzer

Boş zamanı iki tarafı keskin bir kılıca benzetmek mümkündür. Boş zamanın iyi yanları olduğu kadar bilinçsiz kullanıldığında kötü yanlarında küçümsenmeyecek kadar fazladır. Rekreasyonel faaliyetlerin öncelikle ahlaki ve toplum kurallarına uygun olması en çok tasrif ve teşvik gören bir özelliğidir. Bu anlayışa göre kişi, boş zamanına akıllığı ve yararlı olarak değerlendiriyordur. Ancak bunun dışında içki içerek, kumar oynayarak veya benzeri kişisel ve toplumsal yarar sağlamayan etkinliklerle de boş zamanları değerlendirme biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Bu davranış türüne ‘‘ atipik boş zaman davranışları’’ denmektedir. İnsanlar boş zamanlarında bilinçsiz oldukları için atipik davranışlara daha çok ilgi duyarlar. Bu davranışları bireyi kötü etkileyen, aile içi ilişkilerde olumsuz olabilecek sonuçlar doğurmaktadır.

 

iki tarafı keskin bir kılıca

Boş zaman iki tarafı keskin bir kılıca Benzer

Boş zamanı olumsuz kullanımı

Mesela alkolizme bağlı olan bir birey eve geldiğinde alkolün verdiği etki ile ailesine ve komşularına rahatsızlık verebilir, ailede çocuklar var ise çocukların psikolojisinin bozulmasına neden olabilir. Alkolün başlıca zararları şunlardır;

Alkolün insan üzerindeki etkileri şunlardır;

 • Uyku bozukluklarına neden olur.
 • Konuşma zorlukları, dil sürçmelerine neden olur .
 • Refleksler zayıflar, tepkiler olması gerektiğinden geç gelir.
 • Yüksek seviyelerde alındığı zaman beyin hücrelerine zarar verir.
 • Bazı kanserlerin oluşmasını tetikler.
 • Alkolün Toplum üzerindeki etkileri şunlardır;
 • Cinayet, tecavüz, hırsızlık gibi suçların artmasına neden olur.
 • Aile geçimsizliklerine neden olur.
 • Evliliklerin son bulmasına neden olur.
 • Huzuru yok eder, güven ortamının oluşmasını engeller.
 • İnsan gücü kaybına neden olur.

Bir başka örnek verecek olursak ; Boş zamanlarını kahvede kumar oynayarak geçiren birinin topluma ve kendisine zararları şöyledir;

KİŞİYE ZARARLARI

 • Psikolojik sorunlara yol açar.
 • Diğer bağımlılıklara kolayca bulaşma ihtimali kuvvetlenir (Alkol, sigara gibi).
 • Kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi bir hale gelen birey kendine ve çevreye zarar vermekten kaçınmaz.
 • Kumar tutkusu yüzünden ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmez.
 • Maddi kayıp ile birlikte kişi; kendisine, ailesine ve topluma karşı zararlı hale gelir.

AİLEYE ZARARLARI

 • Ailedeki güven ortamı kaybolur.
 • Ailede maddi kayba yol açar ve bu kayıplar yüzünden psikolojik, ailevî ve toplumsal sorunlar ortaya çıkar (boşanma, aile içi şiddet gibi).
 • Kumarın finansmanı için girişilen ilişkiler aile düzenine ve bireylerine yansır.

TOPLUMA ZARARLARI

 • Haksız kazanç meşru hale gelir; kolay kazanç yeni nesillerin ideali haline gelir.
 • İllegal yapı ve organizasyonlar bu yollarla güç ve servet kazanır.
 • Çalışma, alın teri, hak ve hukuk gibi toplumun temeli olan anlayışlar itibardan düşer.
 • Toplumsal ahlâk yara alır.
 • Menfaat ve kazanma hırsı bütün toplumsal ilişkilere yansır.
 • Toplumdaki huzur ve güven zedelenir.

Peki insanlar boş zamanlarını bilinçli kullanırsa ne olur birazda onu inceleyelim

Boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin en önemlilerini hobiler teşkil eder.

Hobiler kişisel başarıların bir ifadesi ve insanın kendini keşfetmesi için bir araçtır. Hobiler sayesinde insanlar kendilerine daha çok saygı duyarlar; hedef belirleme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. İnsanların teknoloji sayesinde daha çok boş zamanı olması gerekirken, çeşitli nedenlerle boş zamanların oranı daha da azalmaktadır. Bir çok insan işlerinin içinde kaybolduğu için asli ihtiyaç ve görevlerine yeterli zaman ayıramamaktadır. Kendine ayıracak yarım saat bile boş zamanı olmayan bir çok insan vardır. Halbuki bir değerlendirme yapıldığında mutlaka gereksiz işlere harcanan vakitlerin olduğu görülecektir. Bunu engellemek için, insan öncelikle yaptığı şeylerin kendi sorumluluğu olup olmadığını ve uzun vadeli faydalarının neler olduğunu iyi tahlil etmelidir. Annie Dillard’ın dediği gibi bir günümüzü nasıl geçirdiğimiz aslında hayatlarımızı nasıl harcadığımızın bir göstergesidir. Eğer bir bireyin hayatındaki en önemli önceliği işi ise, o kişinin ailesi, sağlığı, arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri bu durumdan olumsuz etkilenecektir.

Boş zamanın olumlu kullanımı

Örneğin; Bir işadamı bir müşterisiyle görüşmeye giderken yanına bir kitap alarak yolda geçirdiği zamanı etkili bir şekilde değerlendirebilir. Bu küçük etkinlik bile bir insanın kendisini daha rahat hissetmesine yardımcı olarak hem iş, hem de özel hayatındaki performansını yükseltecektir. Sonuç olarak, çalışan insanlar için boş zamanlarını en etkili şekilde değerlendirmek çok önemlidir. Bu sayede çalışma hayatının neden olduğu stres ve yorgunluktan kurtulan insanlar, sosyal ve kişisel yaşamlarında daha mutlu ve başarılı olacaklardır. Ayrıca boş zamanlarda yapılan etkinlikler insanların iş yaşamlarında ortaya çıkaramadıkları yetenek ve becerilerini geliştirerek yaratıcılık, başarılı olma ve bir şeyler üretme gibi çeşitli insani ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olur. Modern dünyada bir insan açısından boş zaman etkinliklerinin değer ve önemi çok iyi bilinmektedir. Bu nedenle iş yaşamındaki veya akademik alandaki başarılar insanların başarılı sayılabilmeleri için tek başına yeterli kabul edilmemektedir. Başka bir deyişle çalışan bir insanın başarılı kabul edilebilmesi için, iş yaşamında olduğu kadar sosyal hayatta da başarılı olması, çeşitli hobilere sahip olması ve özel hayatına yeterli zaman ayırabilmesi gerekir. Boş zaman iki

Rekreasyonun insan hayatındaki faydaları:

 • İnsanların kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlar.
 • İnsanların sosyalleşmelerini sağlar.
 • Fiziksel ve zihinsel gelişime katkıda bulunur.
 • Stresi ve kaygıyı azaltır.
 • İnsanlar kendini toplumdan soyutlamaz kendini toplumun bir parçası olarak görür..
 • İnsanı can sıkıntısından ve bunalımdan korur.
 • Kişisel beceri ve yeteneklerini kullanma fırsatı doğar.
 • Yaratıcı olur.
 • Kendini ifade edebilme yeteneği gelişir.
 • Arkadaş ortamlarına girer ve yeni  arkadaşlar edinebilir.
 • İnsan sağlığını olumlu etkiler.

Sonuç olarak;

Rekreasyonun atipik ve olumlu davranışlarını ele alırsak bilinçsizce kullanılan boş zamanın tam bir facia olduğunu görüyoruz ama boş zamanı olumlu bir şekilde kullanırsak topluma, aileye insanlığa ve dünyaya katkılarının büyük olduğunu görüyoruz bu yüzdendir ki;

Rekreasyonu iki tarafı keskin bir kılıca benzetmek mümkündür.

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz