BESYO

BESYO’da Çift Anadal nasıl yapılır?

BESYO'da Çift Anadal nasıl yapılır

BESYO’da Çift Anadal nasıl yapılır?

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda sizlere BESYO’da Çift Anadal nasıl yapılır? sorusuna cevap vereceğiz.

Çift Anadal Nedir?

Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencinin, üniversitesindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

BESYO'da Çift Anadal nasıl yapılır

BESYO’da Çift Anadal nasıl yapılır

BESYO’da Çift Anadal Esasları

Başvuru Koşulları

  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
  • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
  • Hukuk, Tıp, Sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapacak programlarının kontenjanları da programların kontenjanın %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatolarınca belirlenir.
  • Başvuru anında genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Kabul edilecek öğrencilerin kontenjanı üniversite senatolarınca belirlenir. Bu kapsamda yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puandan  az olmamak üzere puana sahip olanlar başvuru yapabilir.

Eğitim Devamına İlişkin Esaslar

  • Çift anadal programından mezun olunabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması gerekir. Bir defaya mahsus olmak üzere  65’e düşebilir. İkinci kez düştüğü takdirde öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
  • Diğer Hususlar
  • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal  diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
  • Aynı anda birden fazla kinci anadal diploma programına kayıt yaptırılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yaptırılabilir.
  • İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağlandığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Başarısız Öğrenciler

  • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin değerlendirilmesi senato tarafından belirlenir. Öğrencilerin anadal programında kabul edilemeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Sonuç olarak

Her üniversitenin çift anadalı programı olmayabilir ya da her fakülte kendi arasında her bölümünü çift anadal yaptırmayabilir. Örnek teşkil etmesi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor  Yüksekokulunda sadece Antrenörlük ve Spor yöneticiliği bölümü okuyanlar kendi bölümleri arası çift anadal yapabiliyorlar.

Okuduğunuz üniversitenin çift anadal programını incelemek için
“Üniversite isminiz” boşluk bırakıp çift anadal yazıp google aramalarda aratıp çıkan sonuçlarda üniversitenizin resmi sayfasındaki bilgilere itimat etmenizi tavsiye ederiz.

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz