Antrenman

Antrenman Planlaması Nedir?

antrenman planlanması
Yazar : Gökhan Peker

Antrenman planlaması, antrenmanın hangi amaca yönelik olduğuna ve normlarına bağlıdır. Burada amaca yönelik antrenman hedefleri, kalitatif doğru uygulama, ekonomiklik ve tehlikesizlik ön plandadır. Ayrıca çevre şartları (alet, yer ve medya), antrene edilenin antrenman durumu, antrenör ve sporcu arasındaki iletişim ile uyum süreci dikkate alınır. Bu şekilde antrenman sonunda performans durumu bir artı değer olarak belirlenmelidir. Böylece, antrenmanı değerlendirme ve antrenmanın performans diyagnozu yöntemiyle kontrolü yapılır. Ancak, kondisyon antrenmanını uygulanan metotların etkililiği, ilk olarak 4-6 haftalık antrenman sonrasında yalnızca minimal performans değişikliği şeklinde tespit edilebilmektedir. Buradaki düşünce; eklemliliğin günden güne, kuvvetin haftadan haftaya, süratin aydan aya ve dayanıklılığın yıldan yıla geliştiğinin kabul edilmesinden gelmektedir.

Antrenman Planlaması

Sistematik antrenman; planlı olarak düzenlenmiş ve antrenman planına uygun kısa, orta ve uzun vadeli olan bir antrenmandır. O antrenman bilgisinin temelleri üzerine kurulu ve atletin subjektif değerlendirmelerini konu alır. Sportif antrenmanda sistem konusuna bakıldığında; antrenman, sadece antrene olma olayı değildir. Antrenman, belirli kriterlere göre yönlendirilmiş sistematik ve planlı bir süreçtir. Antrenmanın sistematize edilmesi bu kriterlerin uygulanması ile geçerlidir. Antrenman, temelde antrenman hedeflerine yönelik olmalıdır. Antrenmanın planlanmasında amaçlar, içerikler, yöntem ve organizasyon formları, periyodik ve takvimsel olarak ifade edilmelidir. Buradan hareketle; antrenmanın bir amacı olmalı yani bir amaca yönelik antrenman planlamalı, uygulanmalı ve antrenman etkileri gözlenerek, kayıta geçirilmeli ve performans test edilerek antrenman sonucu hakkında bir teşhis konulmalıdır. Elde edilen sonuçlara göre; bir sonraki antrenman biçimlendirilmesi yapılmalı ve yeni uygulamalar ilave edilmelidir.

Antrenman Planlanması

Antrenman Planlanması

Antrenman planlanmasının kriterleri konusunda 3 önemli evre bulunmaktadır. Bu evrelerden 1. evrede plan üzerinde çalışılır. (Ön çalışma evresi). 2. evre yıllık plan evresidir ve son 3. evre ise; haftalık planlara göre yapılan mikroskobik yapısal planlardır.

Antrenman planlamasının bir sıralama esasına göre olduğu söylenmektedir. Bu sıralama hali hazırdaki durum üzerine kuruludur. Planlamanın ilk koşulu; antrene olan grubun ya da takım veya bireysel spor dallarında yer alan sporcuların, o günkü performans durumunun analizinin yapılmasıdır. Mevcut durumun analizi için kural olarak aşağıdaki bilgiler gereklidir:

  1. Müsabaka verileri ve test sonuçları : Performans durumunun ele alınması, belirli bir modele göre yapılmaktadır. Yarışma sonuçları ve test verileri gelecekte ulaşılması düşünülen verilere göre alınır. Aynı şekilde geçen yıla göre de bu veriler değerlendirilmelidir. Performans durumu analizi için spor dalına özgü farklı olarak değerlendirme formu kullanılır. Zira hali hazırdaki durum ile ilgili veriler yeterli olmamaktadır.
  2. Antrenman verileri : Antrenmanın planlanmasına yönelik sistematik antrenman dökümantasyonu için gerekli olan metodik koşullar şunlardır; antrenman için günlük defter tutmak ve bu antrenman verilerinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi

Bunlardan ayrı olarak ;

  • Planlanan antrenman ile uygulanan antrenmanın karşılaştırılması
  • Antrenmanda hangi eksik konuların olduğunu tanımak ve
  • İyi derecede uygulanacak bir antrenman için antrenman planlama aşamalarını uygulamak.
[quotes quotes_style=”bquotes”]Yararlanılan Kaynak : Prof. Dr. Rasim KALE, Antrenman Bilgisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2017[/quotes]

Yazar hakkında

Gökhan Peker

1994 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunuyum. Uzmanlık dalım tenis ve buz hokeyi. Buz hokeyinde milli sporcuyum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Yorum yaz