Antrenman

Antrenman Nedir ? Antrenman Bilgisi Nedir ?

Antrenman nedir
Yazar : Gökhan Peker

Antrenman nedir ve Antrenman Bilgisi nedir ? sorularına cevap vermeden önce antrenman kelimesinin karşılığının bilinmesi gerekmektedir. Aynı şekilde geçmişte kullanılan bir ifade ile antrenman, Türkiye’de idman kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Training kavramına bakıldığında; bu kavrama yakın iki ifade ele alınmaktadır:

 1. Antrene olma (sportif anlamda alıştırma yapma)
 2. Antrenman (bir yarışmaya yönelik hazırlanma).

Dolayısıyla antrenman bilimi; antrenman bilgisi, antrenman teorisi şeklinde de ele alınmaktadır. Ne şekilde ele alınırsa alınsın önemli olan; antrenman bilgisinin sporun önemli alt bilim disiplinlerinden bir tanesi olması gerektiğidir. Bu bağlamda; antrenman bilgisi,  gerek okul içi ders programlarında ve gerekse okul dışı sportif faaliyetlerde başvurulması gereken önemli bilim disiplinlerinden bir tanesidir.

Antrenman Bilgisi Nedir ?

Antrenman bilgisi tanımına bakıldığında; kısaca antrenmanın teorisidir şeklinde tanımlama yapılması mümkündür. Teoriden kasıt; bilimsel deneme ve kazanımların kendine has terminolojisi ile ve antrenmanla ilgili sistemlerin belirli ölçülerde açıklanmasıdır. Bilindiği gibi teori, bazı uygulamacılar tarafından fazla dikkate alınmamaktadır. Aslında antrenman bilimi, uygulamaya yönelik ve uygulamaya dönük modelleri, kavramlar ve teorileri kullanabilir hale getiren önemli bir disiplindir. Günümüzde günlük konuşmalarda bir çok kavram açık değildir ve farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Antrenman Nedir ?

Antrenman ; Antrenman, Sporcuların müsabakalara hazırlanırken temel antrenman ilke ve prensiplerine bağlı kalarak fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak yapılan sistemli çalışmaların tümüne antrenman denir.

Bir başka açıdan genel antrenman bilgisi ya da diğer bir ifade ile antrenmanın temelleri; antrenmanın sistematik olarak planlanmasını, yönlendirilmesini, değerlendirilmesini ve gerek duyulduğu taktirde düzenlenmesini ya da düzeltilmesini konu edinmektedir. Bu nedenle; antrenmanı yönlendirecek antrenör, monitör ve spor öğretmenlerinin bilimsel temel ve kuralları tanımaları gerekmektedir.

Antrenmanın büyük ölçüde şahsiyet ve performans ilişkisine bağlı olduğu görülmektedir. Sportif performans bireyle bağlantılıdır. Sporda şahsiyet; ister çocuk ve genç, isterse yetişkinlerde olsun, daima bir bütün olarak ele alınır. Dolayısıyla sporda şahsiyet söz konusu; bedensel, motorik, sinirsel ya da zihinsel (kognitif) olarak birbirinden ayrı düşünülmemeli, bunun aksine bu kavramlarla birlikte bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle antrenman kavramı, şahsiyetin tümü üzerine yönetilmiş olmalıdır. Şahsiyet; bireyin kendi karakter özelliklerinin, kriterlerinin ve yansımalarının bütünsel bir görüntüsüdür. Bir sporcunun şahsiyet bileşenleri (komponent) şunlardır:

 • Genetik faktörler,
 • Motivasyon,
 • Geliştim düzeyi,
 • Hayat deneyimi ve
 • Psiko-sosyal özellikler.

Eğitim Açısından Antrenman

Antrenman, eğitim açısından ele alındığında antrenmanın kendi içeriğinden bağımsız olduğu görülür ve öncelikle bireyin şahsiyetini oluşturan bir eğitim türü olarak düşünülür. Bu anlamda antrenman dört alana yönelmektedir ;

 1. Performans gelişimi ya da antrenmanın amacına yönelik olarak sportif performans düzeyinin geliştirilmesi,
 2. Planlılık açısından antrenmanın biçimlendirme ilkesi,
 3. Antrenmanın farklı amaçlara yönelik farklı tanımlamaları için bir açıklık oluşturması ve
 4. Antrenmanın eğitim prensibi olarak şahsiyet gelişimini sağlaması.
[quotes quotes_style=”bquotes”]Yararlanılan Kaynak : Prof. Dr. Rasim KALE, Antrenman Bilgisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2017[/quotes]

 

Yazar hakkında

Gökhan Peker

1994 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunuyum. Uzmanlık dalım tenis ve buz hokeyi. Buz hokeyinde milli sporcuyum. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Yorum yaz