Rekreasyon

Açık Alan Rekreasyonun Doğal Çevredeki Etkileri

Açık Alan Rekreasyonun Doğal Çevredeki Etkileri

Bütün Açık Alan Rekreasyonun Doğal Çevredeki Etkileri açık alan rekreasyon ve eko-turizm aktiviteleri ekoloji bütünlüğü etkiler veya çevreyi rahatsız eder. Tüm aktiviteler bir şekilde zarar verir, örneğin; ağaçlık bir alanda yürüyüş bile bir etki bırakır. Bu örnekte bile bitki örtüsü çiğnenir, ezilir, yok olur veya yaban hayatı rahatsız olmuştur. Açık alan rekreasyonun etkileri genellikle dört kategoride sınıflandırılır.(Plummer, 2009):

Açık Alan Rekreasyonun Doğal Çevredeki Etkileri

Direkt Etkiler: Özel aktivitelerin sonucunda hemen oluşan etkilerdir. Örneğin avcı tarafından vurulan sülünün hemen ölmesi bir direkt etkidir. Bir başka örnek de; günü birlik piknik alanına dönüştürülen alandaki yerleşik bitki ve hayvan yaşamının daha uzaklara göç etmeye zorlanmasıdır. Türkiye’de son yıllarda yanlış yönetilen sulak alanlarının kurutulması oraya bağlı/bağımlı habitatı direkt etkilemiştir.

Endirekt Etkiler: Doğal çevrenin olumsuz yönde etkilenmesidir. Örneğin, yürüyüşçüler için yeni yolların açılması, bu yolların açılabilmesi için ağaçların kesilmesi ki bu aynı zamanda doğayı direk de etkilemektedir. ağaçlarla birlikte onlarda yaşayan canlıları rahatsız ettiği gibi bitki örtüsünü de olumsuz yönde etkilemektedir.

Direkt ve Endirekt Etkiler: Doğada etki bırakan direkt etkinin aynı zamanda direkt etki de bırakmasıdır. Yani direkt etkiyle endirekt etkinin bir arada olmasıdır.

Karşılık (Synergidtic) Etkiler: Doğal çevredeki elementlerden birinin değişiminin bir diğerini de etkilemesidir. Bitki örtüsünün yok olmasıyla toprak  kayması arasında ilişki iyi bir örnektir.

Macera Rekreasyonu adlı yazımızı okumak için tıklayınız.

 

 

 

 

Ardahan, F. ve Kalkan, A. (2017). Açık Alan Rekreasyonu. Ed. F. Ardahan. Ankara: DETAY

Yazar hakkında

Fikret Kayhalak

Rekreasyon Lideri, Otizm Spor Eğitmeni, Antrenör, Sosyal Medya Uzmanı

Yorum yaz